Huurder verrekend huurvoorstand met uitstaande huur.

Kenmerk: CV 05-32276
Datum uitspraak: 20 november 2006
Rechter: Mr. M.C. Scholten
Instantie: Rechtbank, sector Kanton
Winnaar: Geen van beiden en/of schikking

Opnieuw zoeken:

Kern

Verhuurder voert aan dat huurder al maanden geen huur heeft betaald en wil deze achterstand terug. Huurder stelt dat hij al maanden teveel huur heeft betaald en heeft dit verrekend met de uitstaande huur.

Samenvatting

Bij uitspraak van de huurcommissie is de huurprijs vastgesteld op ?89,- en het voorschotbedrag servicekosten op ?22,-.
Huurder heeft 17 maanden lang teveel huur betaald wat neerkomt op een bedrag van ?7756,-. Huurder heeft meerdere brieven gestuurd om het onverschuldigde bedrag terug te vorderen. Op de brieven kwam geen reactie, hierdoor is huurder zijn voorstand gaan verrekenen met de uitstaande huur. Uiteindelijk heeft verhuurder de teveel betaalde huur overgemaakt op een rekening van huurder.
Verhuurder stelt dat huurder ernstig in gebreke blijft door over 2005 en 2006 geen huur te betalen en vordert de huurachterstand van ?2.890,-. Tevens vordert verhuurder ontbinding van de huurovereenkomst.

De kantonrechter beoordeelt het geschil als volgt.
Het staat vast dat huurder teveel huur heeft betaald. Het geschil dat partijen hebben gaat over de hoogte van het bedrag aan teveel betaalde huur. Beide partijen hanteren verschillende bedragen zowel wat betreft de kale huur als wat betreft bijkomende kosten. Ten aanzien van de kale huur geldt dat het beroep op huurverhoging per 1 juli 2005 van de verhuurder niet wordt gehonoreerd. De verhuurder had de huurcommissie moeten verzoeken om uitspraak te doen over de redelijkheid van het voorstel (art. 7:253 BW ). Dit is niet gebeurd dus de huur blijft staan op ?89,-.
De kantonrechter heeft een berekening gemaakt waaruit volgt dat huurder nog ?760,- verschuldigd is aan verhuurder. Omdat huurder onbekend was met de betaling van verhuurder valt hem niet te verwijten dat hij huurpenningen is blijven inhouden. Hierdoor is ontbinding van de huurovereenkomst niet gerechtvaardigd.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON