Huurder vordert onterecht betaalde huur na toetsing aanvangshuurprijs (7:249) terug

Kenmerk: 5265392 CV EXPL 16-23284
Datum uitspraak: 20 februari 2017
Rechter: C. Kraak
Instantie: Rechtbank Amsterdam
Winnaar: Huurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Huurder wint toetsing procedure aanvangshuurprijs (7:249) bij de huurcommissie. Na verstrijken beroepstermijn vordert huurder het teveel betaalde huur terug. VH verweert zich hiertegen maar houd geen stand. VH word veroordeeld alsnog te betalen.

Samenvatting

Huurder huurt vanaf 15 juli 2015 woning van VH. de huurprijs bedroeg €1.175,- per maand.
H gaat naar de Huurcommissie en stelt op 11 december 2015 de huurprijs vast op €355,24 per maand en met de ingangsdatum van 15 juli 2015. H wacht tot februari 2016 om de nieuwe huurprijs te betalen en vordert vanaf dan de onverschuldigde betaling terug bij de verhuurder.

Huurder vordert totaal bedrag van €6.148,20 bij de verhuurder vermeerdert met de buitenrechtelijke incassokosten en de wettelijke rente. Tot slot vordert de huurder de verhuurder veroordelen in de proceskosten.

Verhuurder doet als tegen vordering dat de kantonrechter alsnog de huurprijs opnieuw vast zal stellen omdat VH door een scheiding niet in staat was om dit eerde te toen. Daarnaast stelt VH dat de Huurcommissie de meegeleverde stoffering niet geheel is meegenomen in de prijs bepaling.

De rechter schuift alle bezwaren van de verhuurder van tafel, er is een wettelijke termijn om in bezwaar te gaan tegen de uitspraak van de Huurcommissie. Deze heeft verhuurder laten verlopen. Daarnaast heeft de Huurcommissie gekeken naar de stoffering, maar deze was om-niet mee verhuurd en tot slot heeft de verhuurder de hoogte van het gevorderde bedrag niet betwist.

De rechter wijst de vordering van Huurder toe, vermeerderd met de wettelijke rente, incassokosten en veroordeelt verhuurder in de proceskosten.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON