Huurovereenkomst voor bepaalde tijd. Ontbinding word afgewezen.

Kenmerk: CV 05-23338
Datum uitspraak: 8 december 2006
Rechter: Mr. D.H. de Witte
Instantie: Rechtbank, sector Kanton
Winnaar: Huurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Verhuurder wil huurovereenkomst be?indigen. In het contract is opgenomen dat verhuurder de woning na een jaar nodig heeft wegens dringend eigen gebruik van een voorgenomen verkoop. De intentie van de verhuurder is proefsamenwonen. De verhuurder beroept zich niet op dringend eigen gebruik tijdens de be?indiging van de huurovereenkomst.

Samenvatting

Verhuurder vordert ontbinding van de overeenkomst nu huurders niet akkoord zijn met opzegging.

Verhuurder stelt dat de feitelijke reden voor de tijdelijkheid van het contract tussenhuur is.
Tijdens de bezichtiging is tussen partijen overeengekomen dat de huur voor een periode van een jaar zou zijn. Daarnaast heeft hij dit bevestigd met het sturen van een brief op 2 september 2004. In het contract is schriftelijk de verkoop als reden voor de tijdelijkheid enkel opgenomen omdat de bemiddelaar Direct Wonen dit had geadviseerd.

De huurder stelt dat verhuurder nooit heeft gemeld dat het ging om tussenhuur, noch dat deze na een jaar mogelijk weer zelf op de woning wilde gaan wonen. Bemiddelaar Direct Wonen heeft aan huurders verzekerd dat het niet om een tijdelijk contract ging.

De kantonrechter oordeelt als volgt.
– de kantonrechter stelt vast dat de juridische basis voor de tijdelijkheid van het contract op grond van de letterlijke tekst ontbreekt.
– Overweegt dat de intentie van partijen doorslaggevend moet zijn en niet de letterlijke tekst van het contract. Maar concludeert ook dat verhuurder er niet in geslaagd is om zijn stellingen omtrent de intentie te bewijzen.
– De kantonrechter toets ook nog op de redelijkheid en billijkheid (6:248 lid 2 BW).
De KR acht het aannemelijk dat verhuurder voorafgaand aan de verhuur zelf in de woning heeft gewoond. De KR heeft ook de indruk dat verhuurder en partner niet meer kunnen samenwonen. Tenslotte acht de KR het aannemelijk dat huurders ten tijde van het sluiten van het contract hebben gerealiseerd dat de overeenkomst voor een jaar was. Deze omstandigheden rechtvaardigen evenwel geen inbreuk op de bij wet aan huurders gegeven bescherming tegen be?indiging van de huurovereenkomst. Er is ook niet aannemelijk gemaakt dat er voor verhuurder geen vervangende woonruimte is.

De kantonrechter wijst de vordering van verhuurder af. Op grond van art.7:273 lid 2 BW wordt de huurovereenkomst van rechtswege verlengd. De kantonrechter verlengd de huurovereenkomst voor onbepaalde tijd. Dit voorkomt onnodige procedures. Tevens heeft verhuurder het recht om op ieder moment de huurovereenkomst op te zeggen.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON