Huurprijs niet geliberaliseerd wegens ontbreken WOZ beschikking, WOZ dan € 40.000,-

Kenmerk: 5359314 CV EXPL 16-27003
Datum uitspraak: 21 februari 2017
Rechter: M.D. Ruizenveld
Instantie: Rechtbank Amsterdam
Winnaar: Huurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Huurprijs door Huurcommissie verlaagd van €1.350,- naar €446,46 wegens ontbreken WOZ beschikking voor de woning van huurder gelegen op de tweede verdieping. Voor de berekening van de huurprijs is daarom van een WOZ waarde van € 40.000,- uitgegaan. Er is wel een WOZ beschikking, maar die is afgegeven voor een woning bestaande uit de tweede én derde verdieping. Verhuurder ging naar de rechter, die handhaaft uitspraak Huurcommissie.

Samenvatting

Eigenaar heeft in 2001 de woningen op II en III hoog op papier laten samenvoegen maar feitelijk is er nog steeds sprake van twee aparte woningen. De woning van +/- 40 m2 op de tweede verdieping is op 1 oktober 2015 voor € 1.350,- verhuurd aan huurder. Die is vervolgens een toetsingsprocedure bij de Huurcommissie gestart, oordeel: maximaal redelijke huurprijs is € 446,46.
In de WOZ beschikking is de waarde van de samengevoegde tweede en derde verdieping bepaald op de € 360.000,-. De Huurcommissie oordeelde dat deze waarde niet kan worden gebruikt voor de woning op de tweede verdieping, het is immers geen WOZ beschikking voor alleen deze woning. In een dergelijk geval moet er worden uitgegaan van een WOZ waarde van € 40.000,-
Eigenaar is het niet eens met de Huurcommissie-uitspraak en vraagt de rechter de huurprijs vast te stellen op € 1.350,-. Om dit te onderbouwen komt de eigenaar met een taxatie waarin II hoog op € 260.000,- is gewaardeerd. Met het gebruik van deze waarde in de puntentelling is de woning op punten (168) geliberaliseerd en kan de aanvangshuurprijs worden gehandhaafd.
De rechter kan op grond van de wet niet in dit verhaal meegaan en legt het ontbreken van een separate WOZ beschikking voor II hoog bij de eigenaar. Zodoende blijft de huurprijs op het door de Huurcommissie bepaalde bedrag van € 446,46.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON