Huurprijs/ongewenst verhuurgedrag/overlast

Kenmerk: CV 0612683
Datum uitspraak: 13 april 2007
Rechter: mr O.J. van Leeuwen
Instantie: Rechtbank, sector Kanton
Winnaar: Huurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Overlast lijdt in eerste instantie niet tot een ontbinding van een huurovereenkomst. Er moet eerst gekeken worden naar de aard, frequentie en mate waarin het overlast zich voordoet.

Samenvatting

Huurder huurt van verhuurder vanaf 1 juni 2005 een woning. Aanvang all-in huur bedroeg E 750, -. Kale aanvangshuurprijs bedroeg E 450, -. Huurder heeft op 27 mei 2005 een contract ondertekend waarin hij aan de verhuurder een borgsom van E 1500, – moet voldoen. Op 30 augustus 2005 heeft de huurder de huurcommissie verzocht om een uitspraak te doen over de redelijkheid van de aanvangshuurprijs en over de verlaging van het voorschot servicekosten. Op 13 maart 2006 en 19 mei 2006 heeft de huurcommissie een aanvangshuurprijs van E 246, – en voorschot bedrag van E 116, – redelijk geacht. Daarnaast heeft het meldpunt ongewenst verhuur gedrag bij brief van 5 september 2005 namens de huurder geprotesteerd tegen het ongewenste gedrag van de verhuurder.

Verhuurder vordert bij de kantonrechter dat de huurovereenkomst ontbonden verklaard dient te worden op grond van de toerekenbare tekortkomingen van de huurder en de huurder te veroordelen over te gaan tot ontruiming. Daarnaast vordert de verhuurder dat de huurder over moet gaan tot betaling van E 3000, – euro(borg + 2 maanden huur) en E 750, – per maand dat de huurder in gebreke blijft met de ontruiming. Tot slot vordert de verhuurder dat de huurder wordt veroordeeld in de proceskosten van het geding.

De huurder verweert zich tegen de vorderingen van de verhuurder en voert aan zich aan alle afspraken te hebben gehouden die in de huurovereenkomst zijn gesteld. De huurder meent de betalingen contant te hebben verricht, en achteraf nog steeds geen kwitanties te hebben ontvangen. Daarnaast wijst de huurder op de uitspraak van de huurcommissie waarin zij in de periode 1 juni 2005 t/m 31 mei 2006 aanspraak heeft op terugbetaling van in totaal E 4196, -. Na sommatie is dit bedrag nog steeds niet voldaan.

De kantonrechter wijst de vorderingen van de verhuurder af. Daarnaast is de kantonrechter van mening dat er onvoldoende is bewezen dat er sprake zou zijn van overlast. Indien er sprake zou zijn van overlast, vindt de kantonrechter dat dit geen ontbinding van de huurovereenkomst rechtvaardigt. De kantonrechter houdt de bevindingen van de huurcommissie aan en wijst de vordering van de huurder (betaling van E 4196, – ) toe.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON