Huurprijs woning / wel of geen monument art. 8a BHW/ geen puntenvermindering voor laag plafond door leeftijd van het pand

Kenmerk: CV 04-18448
Datum uitspraak: 20 januari 2005
Rechter: mr. F.M.P.M. Strengers
Instantie: Rechtbank, sector Kanton
Winnaar:

Opnieuw zoeken:

Kern

Samenvatting

De kantonrechter te Amsterdam heeft geoordeeld dat niet zonder meer toepassing is van art. 8a BHW .

Huurder sluit huurcontract af en huurt een woning tegen een prijs van ? 409 per maand.
Huurder verzoekt de huurcommissie om een uitspraak te doen wat betreft de redelijkheid van de overeengekomen huurprijs.
Huurcommissie oordeelt dat er geen sprake is van een monumentale status en heeft de woonkamer gewaardeerd op een ?overige ruimte? bij haar puntentelling vanwege een te lage plafondhoogte. Huurcommissie stelt de huurprijs op ? 262 per maand.

Verhuurder stelt dat de woning onder het bereik van art. 8a BHW valt. Hij vordert dat vaststelling van de huurprijs volgens de Amsterdamse methode zal plaatsvinden, subsidiair vaststelling van de huurprijs volgens de Utrechtse methode.
Hij voert hiertoe aan dat de woning staat geregistreerd als gemeentelijk monument en het is gelegen in een beschermd stadsgezicht. Voorgevel en bovenverdieping dateren van 1883, de rest is nog ouder.
Tevens merkt hij op dat de Huurcommissie bij de puntentelling een te laag aantal punten heeft gegeven voor de woonkamer. Dit vanwege een te laag plafond, verhuurder wijst er hierbij op dat er geen minimumhoogte is gesteld voor een plafond in het woningwaarderingsstelsel.

Huurder geeft aan dat gehuurde geen gemeentemonument betreft. En voert verder gemotiveerd verweer op hetgeen verhuurder naar voren heeft gebracht.

De kantonrechter oordeelt dat in dit geval geen beroep kan worden gedaan op art. 8a BHW, mede omdat bij verbetering van deze woning geen subsidieverlening heeft plaatsgevonden. Het woningwaarderingsstelsel is dus van toepassing.
Wel stelt de kantonrechter dat de hoogte van het plafond in onderhavig geval niet tot puntenvermindering kan leiden. Het monumentale karakter en de leeftijd van de woning rechtvaardigt de hoogte van de woonkamer.
Kantonrechter stelt de huurprijs vast op ? 282 per maand.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON