Huurprijsvaststelling complex Rijswijkstraat

Kenmerk: 4573829 CV EXPL 15-30114
Datum uitspraak: 27 oktober 2020
Rechter: mr. F.J. van de Poel
Instantie: Kantonrechter
Winnaar: Huurders

Opnieuw zoeken:

Kern

Huurcommissie verlaagt huur van 75 bewoners van het complex Rijswijkstraat 175 (Camelot) met 60 euro per maand. Verhuurder gaat naar de rechter, die na 5 jaar procederen uitspraak doet: huur wordt verlaagd met 240 euro per maand, met ingang van november 2014.

Samenvatting

Partijen verschillen van mening over tal van onderdelen van de woningwaardering: het aantal punten dat moet worden toegekend voor de keuken, voor het dakterras, voor de WOZ-waarde, de algemene ruimtes, de woonomgeving en het energielabel.

De kantonrechter volgt op vrijwel alle onderdelen de standpunten van de huurders: de keuken wordt laag gewaardeerd, omdat een zijwand (die de verhuurder in allerijl heeft weggehaald) de lengte van het aanrecht tot 1,99 meter had gereduceerd. Het dakterras wordt niet gewaardeerd omdat huurders niet het exclusieve gebruiksrecht hebben over dat terras. Dat leidt zelfs tot 5 punten aftrek. Het energielabel wordt met 0 punten gewaardeerd omdat dat label niet tijdig was afgemeld en uitgegaan wordt van het oorspronkelijke bouwjaar. Uitgegaan wordt van een lage WOZ-waarde, omdat de bestuursrechter en het Gerechtshof geen WOZ-waardes per woning hebben vastgesteld, ondanks een verzoek hiertoe van de verhuurder (dat is er de reden van dat de procedure ruim vijf jaar heeft geduurd: de kantonrechter heeft alle bezwaarprocedures van de verhuurder tegen de WOZ-vaststelling moeten afwachten).

De verhuurder heeft er wel een puntje bij gekregen voor de woningomgeving, maar er gingen er ruim 40 af, met als gevolg een flinke huurverlaging voor een flinke groep huurders. In de bijlagen de tussenvonnissen (1, 2 en 3) en het eindvonnis (4) van de kantonrechter.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON