Huurprijsvaststelling / restitutie huur en waarborgsom / gevolgen uitspraak huurcommissie

Kenmerk: 8706472
Datum uitspraak: 11 januari 2021
Rechter: C. de Waal
Instantie: Kantonrechter
Winnaar: Huurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Woning is correct en voldoende schoon opgeleverd. Uitspraak huurcommissie geen rechtsgevolgen, aangezien er tijdig bij kantonrechter beroep is ingesteld. Vordering restitutie van waarborgsom en teveel betaalde huur toegewezen.

Samenvatting

Huurprijsvaststelling en terugvordering waarborgsom. Verhuurder moet gehele waarborgsom terugbetalen. De woning is door huurster correct en voldoende schoon opgeleverd. Op klein onderdeel na volgt kantonrechter de puntentelling van !WOON en stelt de aanvangshuurprijs vast. Tevens wordt verhuurder veroorzaakt om de teveel betaalde huur terug te betalen, inclusief incassokosten en wettelijke rente. Ook toewijzing salaris gemachtigde !WOON. Het verweer van verhuurder dat huurder niet op de zitting van de huurcommissie aanwezig was en dat om die reden de huurverlaging moet worden afgewezen, wordt gepasseerd. Omdat er tijdig bij de kantonrechter een vordering is ingesteld om de huurprijs (8 weken na verzending uitspraak Huurcommissie) vast te stellen, heeft de uitspraak van de huurcommissie geen rechtsgevolg. ”Of en zo ja, in hoeverre, in de procedure bij de Huurcommissie terecht is geoordeeld dat huurster onvoldoende heeft meegewerkt aan een onderzoek van een rapporteur van de huurcommissie, kan in het midden blijven”. Vrijwel direct na het vonnis heeft de verhuurder alles terugbetaald.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON