Huurverhoging 2 x per jaar, niet toegestaan

Kenmerk: KK 05-380
Datum uitspraak: 27 april 2005
Rechter: mr. M.C. Scholten
Instantie: kanton, kort geding
Winnaar:

Opnieuw zoeken:

Kern

Samenvatting

Huurders van een flat in Amsterdam vorderen bij kantonrechter de verhuurder te veroordelen om relevante documenten waarin feitelijk brandstofverbruik is weergeven aan huurders ter beschikking te stellen en gedaagde te gelasten de (m.i.v. 1 januari 2005) aangezegde huurverhoging ongedaan te maken.

In augustus 2004 hebben huurders een bedrag ad 876 euro moeten betalen omdat het warmwater- en brandstofverbruik sterk was toegenomen, dit was een afrekening van de servicekosten 2003.
Als gevolg hiervan is het voorschot servicekosten verhoogd per 1 januari 2005, hierdoor stellen huurders dat binnen twaalf maanden de huur tweemaal is verhoogd wat op grond van art. 7:250 jo 7:251 BW niet mag.
Kantonrechter oordeelt dat zoals huurders stellen op grond van art. 7:250 jo 7:251 BW dat huurverhoging niet tweemaal per jaar mag plaatsvinden, gelast verhuurder om verhoging ongedaan te maken. Tevens wordt aan verhuurder verboden om een incassoprocedure te beginnen, dan wel er mee te dreigen, naar aanleiding van het niet betaalde voorschot op de servicekosten.

Wat betreft de relevante stukken ondervindt verhuurder zelf ook problemen om de stukken van Nuon te verkrijgen. De vordering van de huurders tot inzage van de stukken is toewijsbaar aangezien dit op de wet is gegrond. Verhuurder geeft aan dat hij Nuon desnoods in rechte zal betrekken om de stukken te verkrijgen, kantonrechter oordeelt dat binnen zes weken de stukken ook voor huurders zichtbaar moeten zijn.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON