Huurverhogingen kunnen niet worden doorgevoerd zolang gebreken niet zijn verholpen.

Kenmerk: CV 06-14301
Datum uitspraak: 16 oktober 2006
Rechter: Mr. M.V. Ulrici
Instantie: Rechtbank, sector Kanton
Winnaar: Geen van beiden en/of schikking

Opnieuw zoeken:

Kern

Huurverhogingen kunnen niet worden doorgevoerd zolang de gebreken niet zijn verholpen (art. 7:250 lid 2 BW). De huurverlaging gaat ook niet door, omdat deze uitkomt boven de netto-huurprijs.

Samenvatting

De kantonrechter oordeelt dat de verhoging van de huurprijs niet mogelijk is zolang partijen niet zijn overeengekomen dat de gebreken zijn verholpen (art. 7:250 lid 2 BW).

De verhuurder heeft een procedure bij de huurcommissie gestart wegens het verhogen van de huur. Gelijkertijd heeft de huurder een procedure bij de huurcommissie gestart om de huurprijs te verlagen wegens gebreken. In de kelder zou sprake zijn van een waterlaag.

De verhuurder vordert dat de huurder gehouden is de contractueel verschuldigde huurprijs te voldoen. Verhuurder stelt dat hij niet bekend was met de waterlaag in de kelder. Daarnaast is het de vraag als er sprake zou zijn van een waterlaag, in hoeverre een huurverlaging tot 40% van de maximale huurprijs is gerechtvaardigd.

De huurder stelt dat hij al in oktober 2001 melding heeft gedaan van de scheur in de keldervloer. Dit is toentertijd provisorisch hersteld door de verhuurder. Daarnaast heeft de huurder zelf een randje aangebracht om zo verdere schade te voorkomen

De kantonrechter oordeelt als volgt.
Bij de gerechtelijke plaatsopneming is geconstateerd dat de waterlaag aanwezig was. Aan de muren en onderkant van de keldertrap was duidelijk te zien dat de waterlaag al langere tijd aanwezig was.
De kantonrechter stelt dat het gebrek niet zodanig was dat een huurverlaging tot 40% gerechtvaardigd was. Dit gezien de locatie van het gebrek, in de kelder en de verhouding van het gebrek tot het totale oppervlakte (6m2) van het gehuurde. De kantonrechter acht een huurverlaging tot 70% van de maximale huurprijs redelijk, wat op een bedrag neerkomt wat boven de netto-huurprijs ligt. Zolang het gebrek niet opgeheven is kunnen huurverhogingen niet worden doorgevoerd en is de huurder de overeengekomen huurprijs verschuldigd.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON