Huurverlaging afgewezen, verhuurder beroept zich op de EHRM. Huurverlaging is niet aanvaardbaar en rechtsgeldig.

Kenmerk: CV 08-318
Datum uitspraak: 19 januari 2010
Rechter: M.P.A.M. Fruytier
Instantie: Sector kanton
Winnaar: Verhuurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Typische uitspraak, de kantonrechter wijst de huurverlaging af omdat de verhuurder vindt dat dit in strijd is met de EHRM.

Samenvatting

Verhuurder verzet zich tegen de huurverlaging uitgesproken door de huurcommissie en beroep zich hier bij op het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM).
De rechter heeft zich zelf de vraag voorgelegd of een verdragsconforme uitleg van vermelde wetgeving ertoe kan leiden dat een tussen twee partijen afgesproken huurprijs, zolang de huurovereenkomst duurt, tegen de wil van de verhuurder naar beneden kan worden bijgesteld.
De rechter oordeelt uiteindelijk dat bij een bestaande huurprijs en huurovereenkomst waarbij de eigenaar van het pand wissels het niet redelijk is de huurprijs te verlagen. Dit omdat de koper van het pand rekening houdt met de huurinkomsten en hier het sluiten van de koopovereenkomst op baseert. Indien het hier ging om een nieuwe verhuring of een nieuwe verhuring in de toekomst is het wel toegestaan om bij aanvang huurprijs deze te laten toets, dit zijn de spelregels rondom een nieuwe verhuring.
De rechter oordeelt dus dat de huurverlaging uitgesproken door de Huurverlaging afgewezen, verhuurder beroept zich op de EHRM. Huurverlaging is niet aanvaardbaar en rechtsgeldig.
huurcommissie niet in overeenstemming is met het EHRM en vernietigd deze uitspraak. De huurverlaging heeft geen doorgang en de huurder wordt veroordeeld in de kosten van het geding.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON