Huurverlaging bij huisbewaring.

Kenmerk: CV 07-563
Datum uitspraak: 15 juli 2008
Rechter: D.H. de Witte
Instantie: Sector kanton
Winnaar: Huurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Huurder zit op de woning als huisbewaarder, heeft een toetsing nieuwe huurprijs gewonnen bij de Huurcommissie. De verhuurder gaat in beroep, hier sprake van een overeenkomst die naar zijn aard slecht van korte duur is en er dus geen huurprijsbescherming is voor de huurder. De rechter is het niet met de verhuurder eens, er is sprake van een huurovereenkomst voor bepaalde tijd, met huurprijsbescherming en stelt de huurprijs zelfs lager vast dan de Huurcommissie veroordeeld de verhuurder tot terug betaling van de te veel betaalde huur en betaling van de proceskosten.

Samenvatting

Eigenaar van een pand verhuurder deze woning omdat hij tijdelijk voor zijn werk naar Nairobi wordt over geplaats, dit is voor een periode van 9 maanden. Hij verhuurd de woning tijdelijk aan iemand en rekent hier 945, – euro voor, dit is overeenkomend met de maandelijkse hypotheek en overig lasten. 645, – euro huurprijs 100, – euro geleverde goederen en dienste en 200, – euro voor de meubilering.

De huurder stapt naar de Huurcommissie, de huurprijs wordt verlaagd naar 575,43 euro en de servicekosten worden op 314,95 euro per maand gesteld.

De verhuurder is het hier niet mee eens, hij stelt dat het huurcontract naar zijn aard slecht van korte duur is. Om deze rede is de huurprijsbescherming hier niet op van toepassing. Dit leidt er toe dat de huurverlaging uitgesproken door de Huurcommissie nietig is en dat de huurprijs met servicekosten door de rechter moet worden vast gesteld op 945, – euro in zijn totaal.

Tijdens de procedure is de huurder het niet eens met het punten aantal van de Huurcommissie. Dit leidt er toe dat de rechter de huurprijs vast stelt op 391,51 euro per maand, exclusief bijkomende kosten. Tevens eist de huurder dat de verhuurder de te veel betaalde huur terug betaald.
Huurverlaging bij huisbewaring.
De rechter oordeelt, uiteindelijk, dat hier geen sprake is van een huurovereenkomst die slechts naar zijn aard van korte duur is, er is wel sprake van een huurovereenkomst met een bepaalde duur. De huurder heeft recht op een toetsing nieuwe huurprijs en de rechters stelt deze huurprijs vast op 391,51 euro per maand, exclusief bijkomende kosten. Dit is lager dan het oordeel van de Huurcommissie. Tevens wordt de verhuurder veroordeeld de te veel betaalde huur terug te betalen aan de huurder en de kosten van de rechtsgang te betalen. Huurverlaging bij huisbewaring.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON