Huurverlaging vanwege renovatieoverlast.

Kenmerk: 4961225
Datum uitspraak: 21 oktober 2016
Rechter: C.W. Inden
Instantie: Kantongerecht
Winnaar: Verhuurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Aanbod van de Key om tijdelijk 50% van de kale huurprijs in rekening te brengen slaat op 50% van de oorspronkelijke uitspraak, dus niet van de door de huurcommissie verlaagde huurprijs. Rechter is wel van mening dat renovatieoverlast op zichzelf ook een gebrek vormt.

Samenvatting

Betreft overlast in de woning vanwege werkzaamheden aan de Sibbelwoningen / de Gekroonde Valk. Meerdere huurders hebben de Key gedagvaard.
De huurcommissie had de huur verlaagd vanwege vochtoverlast tot een bedrag dat hoger was dan 50%van de betaalde huur. Vervolgens had De Key aangeboden de “huurprijs” met 50% te verlagen, omdat de woning tijdens de langdurige werkzaamheden grotendeels niet bewoonbaar was. Het geschil betrof de vraag of De Key nu 50% van de kale huur wilde verlagen voor zover die kale huur feitelijk betaald werd, of van de kale huur van voor de huurverlaging van de huurcommissie, gewoonlijk de geldende huurprijs genoemd. Het verschil hiertussen was gevorderd, primair omdat er een overeenkomst was tussen de bewoners en De Key over een verlaging van de betaalde huur met 50%; subsidiair vanwege de heel ernstige overlast door de werkzaamheden. De kantonrechter vond helaas dat er geen overeenkomst was. Hij meende dat het woord “huurprijs”, dat De Key had gebruikt, volgens art. 237 de kale huur bij aanvang huur zou betekenen. De rechter was wel van mening dat de renovatie-overlast, ook in de eigen woning, aanleiding kon zijn voor een huurverlaging. Maar het voorstel van De Key (50% van oorspronkelijke huur) vond de kantonrechter voldoende.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON