in de plaats stellen op straffe dwangsom, afwijzen voordracht zonder reden is een onredelijk beding

Kenmerk: 10616239 KK EXPL 23-427
Datum uitspraak: 4 september 2023
Rechter: E Pennink
Instantie: kantonrechter
Winnaar: Huurder

Opnieuw zoeken:

Kern

In het contract staat dat huurders een voordracht mogen doen bij vertrek van een bewoner maar ook dat verhuurder deze zonder opgaaf van redenen mag weigeren. In deze zaak werd een voordracht geaccepteerd door eigenaar maar zegt verhuurder alleen als de huur met 200 euro stijgt want anders wordt de voordracht geweigerd. Dat mag immers zonder opgaaf van redenen. De rechter oordeelt dat hier sprake is van een onredelijk beding en spreekt uit dat de allonge binnen een week moet zijn geregeld op straffe van een dwangsom.

Samenvatting

oneigenlijke huurverhoging bij een huurderswissel
De rechter draagt verhuurder op de allonge te regelen op straffe van een dwangsom want er is sprake van eDrie bewoners waarvan er nog maar 1 op contract staat. Verhuurder wil wel in de plaats stellen maar alleen als er weer 200 bovenop de toch al forse huurprijs komt + tweede garantie O23025

6 juni, eigen bijdrage toevoeging betaald.
In het contract staat dat huurders een voordracht mogen doen bij vertrek van een bewoner maar ook dat verhuurder deze zonder opgaaf van redenen mag weigeren. In deze zaak werd een voordracht geaccepteerd door eigenaar maar zegt verhuurder alleen als de huur met 200 euro stijgt want anders wordt de voordracht geweigerd. Dat mag immers zonder opgaaf van redenen. De rechter oordeelt dat hier sprake is van een onredelijk beding en spreekt uit dat de allonge binnen een week moet zijn geregeld op straffe van een dwangsom.
De rechter overweegt : Ter toelichting dient het volgende. De bepaling biedt met name door het
tussen haakjes geplaatste zonder opgave van reden” aan Van der Vloodt c.s. de
mogelijkheid zonder enige motivatie en achterliggende reden een voorgestelde huurder
te weigeren. Weliswaar is namens Van der Vloodt c.s. ter terechtzitting verklaard dat zij
graag zicht willen houden op hun huurders, maar deze bepaling biedt de mogelijkheid
om ook andere, voor de huurders onbekende argumenten te hanteren om hun huurder te
weigeren. Zelfs argumenten die in strijd zijn met het recht, bijvoorbeeld in strijd met het
verbod op discriminatie, zouden door Van der Vloodt c.s. op basis van dit onbegrensde
beding gebruikt kunnen worden om een voorgestelde huurder te weigeren. Aldus wordt
het evenwicht tussen de huurders en verhuurders aanzienlijk verstoort, nu de
achterblijvende huurders daarmee volledig overgeleverd zijn aan de grillen van Van der
Vloodt c.s.. Gevolg daarvan kan zijn, zoals ook in dit geding door Van der Vloodt c.s.
wordt bepleit, dat huurders die willen vertrekken aansprakelijk blijven voor
huurbetalingen, dan wel dat achterliggende huurders met hogere huurlasten wordeH
geconfronteerd, omdat een huurder vertrekt en niet meer meebetaald, dan wel het een
huurder die wenst te vertrekken onmogelijk wordt gemaakt om te vertrekken omdat Van
der Vloodt c.s. als verhuurder een kandidaat-huurder om onbekende reden weigert te
accepteren.”De allonge moet binnen een week geregled zijn op straffe van een dwangsom van 250 per dag tot een max van 100.000en onredelijk beding

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON