incasso ivm wettelijke rente

Kenmerk: 1380038
Datum uitspraak: 13 maart 2013
Rechter: R.C. Schlingemann
Instantie: Rechtbank Amsterdam
Winnaar: ex-huurder

Opnieuw zoeken:

Kern

eig. vond dat beheerder borg moest terugbetalen. Nadat eigenaar alsnog de beheerder over de brug had laten komen, stond de wettelijke rente nog open.

Samenvatting

VH weigert de waarborgsom terug te betalen. Eigenaren idem dito en verwijzen naar verhuurder. Na aanmaningen aan eigenaar is de hoofdsom alsnog terugbetaald en is de procedure doorgezet ivm wettelijke rente. eigenaren veroordeeld tot betalen proceskosten, wettelijke rente en incassokosten.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON