Incasso procedure, huurachterstand huurder betaald binnen de sommatie termijn, verhuurder eist als nog de gevorderde incassokosten.

Kenmerk: 1150703 C
Datum uitspraak:
Rechter: G.C. Boot
Instantie: Sector kanton
Winnaar: Huurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Na sommatie betaalt de huurder de achterstallige huur. De verhuurder wil toch de buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen en eist dit bij de kantonrechter. De rechter oordeelt dat de huurder binnen de gestelde termijn de achterstallige huur heeft overgemaakt en wordt de eis van de verhuurder afgewezen.

Samenvatting

Huurder en verhuurder zijn in het huurcontract overeengekomen dat de huurder voorafgaande aan de maand de huurpenningen aan de verhuurder betaald. In de maand november heeft de huurder nog niet voor december betaald. De verhuurder stuurt de huurder een herinnering plus aankondiging incassostappen uitgevoerd door derden. Dit schrijven was gedateerd 14 december op echter pas ontvangen op 21 december. De huurder heeft op 23 december de achterstallige huur voldaan, exclusief de incasso kosten van 37,02 euro.

De verhuurder eist nu bij de rechter dat de huurder wordt veroordeeld in het betalen van de buitenrechtelijk- (en proces)kosten gemaakt door de verhuurder.

Huurder gaat hier tegen in bezwaar.

De rechter oordeelt dat de huurder heeft binnen 5 dagen na ontvangen van de brief de betaling voldaan. In december is het gebruikelijk dat door de enorme drukte de post er langer over doet. De huurder was in feiten op tijd met de betaling, de betaling was echter eerst foutief weg geboekt in januari 2010.
De rechter wijst de eis van de verhuurder af, de huurder heeft binnen de aangegeven periode de achterstallige huur ingehaald. Echter adviseert de rechter de huurder om voortaan op tijd de huur te betalen, om deze situaties te voorkomen. De verhuurder wordt veroordeeld in de proceskosten.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON