Incasso procedure, verhuurder start tegenvordering.

Kenmerk: 102212 CV
Datum uitspraak: 14 september 2009
Rechter: J. Westhoff
Instantie: Sector Kanton
Winnaar: Huurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Huur wordt verlaagd door de huurcommissie, de huurder vorder het te veel betaalde geld terug en de verhuurder stelt een tegen vordering in. Maar deze vordering is in tegenspraak met een al eerdere incasso procedure.

Samenvatting

Huurder heeft bij de Huurcommissie een toetsing nieuwe huurprijs gestart. De Huurcommissie heeft de huurprijs van 800, – euro verlaagt naar 362,67 euro, de uitspraak vindt plaats in mei 2005. In maart 2006 vordert de verhuurder een betaling van 3.415,88 euro vermeerderd met de wettelijke rente, de huurder wordt tot deze eis veroordeeld en heeft hier geheel aan voldaan.

Nu vordert de huurder dat de verhuurder de onverschuldigd betaalde huur aan hem terug betaald met de totale som van ruim 7.700, – euro waarvan 950, – euro de nog terug te betalen borgsom is (de huurovereenkomst is inmiddels be‰indigd).

De verhuurder maakt hier tegen bezwaar en stelt dat deze periode de huurder een betalingsachterstand van drie maanden heeft laten ontstaan voor de huurpenningen en voor het gas en elektriciteit rekening, dit bedrag is 1.825, – euro. Tevens betwist de verhuurder dat het borggeld door de huurder is betaald, bij aanvang huurovereenkomst.

De rechter beoordeeld:
Dat de huurprijs van 800, – euro is verlaagd naar362,67 euro, hier is geen bezwaar tegen gemaakt. De vordering van de voorgaande incassoprocedure van de verhuurder tegen de huurder, geheel is voldaan door der huurder. Hierdoor is vast komen te staan dat over de gehele periode tot nu 800, – euro voor de huur is betaald. De tegenvordering van de verhuurder wordt niet onderbouwd en is in tegenspraak met de hiervoor gestelde constatering dat in de gehele periode 800, – euro is voldaan als huurprijs. Dus wordt de tegenvordering afgewezen.
In het huurcontract staat vermeld dat bij aanvang eerste huurbetaling tevens de borg wordt betaald, dit was een voorwaarde om de huurovereenkomst geldig te laten worden. Beide partijen betwisten niet dat er geen sprake was van een overeenkomst. Dus aangenomen wordt dat de borg bij aanvang huurovereenkomst is betaald.

De rechter wijst de vordering van de huurder in zijn geheel toe, en veroordeeld de verhuurder in de proceskosten.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON