Incassoprocedure, huurder heeft achterstand laten ontstaan en huurcontract is be‰indigd.

Kenmerk: CV 08-689
Datum uitspraak: 26 november 2008
Rechter: C. von Meyenfeldt
Instantie: Sector kanton
Winnaar: Verhuurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Verhuurder start een incassoprocedure omdat de huurder ontrecht huur in hield i.v.m. de onderhoudsgebreken in de woning. De rechter oordeelt dat deze huurachterstand ontrecht is ontstaan en de huurder niet op de juiste wijze gebruik heeft gemaakt van het opschortingsrecht. De huurder wordt veroordeeld de ontbrekende huurpenningen inclusief de wettelijk rente te voldoen.

Samenvatting

Verhuurder vordert de huurder te veroordelen tot betaling van 9.132,15 euro. Dit bedrag is samengesteld uit huurachterstand 8.596,65 euro en buitengerechtelijke incassokosten 535,50 euro. Voorts wordt wettelijke rente gevorderd. De huurder huurt de vanaf 24 juni 2007 voor een huurprijs van rond de 1.330, – euro per maand.
De huurder heeft op 1 augustus 2008 de huurovereenkomst opgezegd en de woning leeg en ontruimd opgeleverd. De huurder heeft altijd geklaagd over onderhoudsgebreken in de woning.

De huurder stelt dat hij de huurbetaling heeft gestaakt vanwege storing in zijn woongenot. Tevens voert hij aan dat hij zijn schade mag verrekenen met de huur omdat verhuurder in gebreke is gebleven met het verhelpen van de bij haar bekende gebreken.

De rechter beoordeeld, na het doornemen van de opsomming van gebreken, die wel en niet zijn hersteld. Dat de klachten gegrond zijn maar dat de huurder zich wel aan de wettelijke regelingen moet houden betreffende inbreuk(en) op het huurgenot. Pas na dat de verhuurder incasso maatregelingen heeft getroffen heeft de huurder te kennen gegeven dat zijn opschorting gebaseerd was op de onderhoudsgebreken. Dit is niet volgens de opschortingprocedures en verhuurder heeft hierdoor het recht hierop verloren.
Huurder heeft door dit na te laten niet voldaan aan zijn verplichtingen en de verhuurder verplicht tot het instellen van een incassoprocedure. De vordering wordt toegewezen aan de verhuurder.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON