Indeplaatsstelling / woningruil

Kenmerk: 5808/07
Datum uitspraak: 20 juli 2007
Rechter: J.B.A.M. Groenendaal
Instantie: Rechtbank, sector Kanton
Winnaar: Huurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Er moet worden uitgegaan van een nieuwe huurovereenkomst en ingaande de ingangsdatum van deze nieuwe huurovereenkomst is opnieuw een termijn van zes maanden geldig waarbinnen de huurprijs kan worden getoetst ingeval van indeplaatsstelling

Samenvatting

Verhuurder verhuurt een woning voor ?1.075, – per maand. De woning is inmiddels verhuurd aan nieuwe huurders.
Er is akte van indeplaatsstelling opgemaakt. De nieuwe huurders verzoeken, nadat zij huurders waren geworden, de Huurcommissie de aanvangshuurprijs te toetsen. De Huurcommissie beslist dat de woning 136 punten heeft en dat de huurprijs van ?1.075, – niet redelijk is, en dient de huurprijs per die datum ?577 te bedragen.

Verhuurder is van mening dat het verzoek van de huurders niet meer ontvankelijk was, omdat er sprake was van voortzetting van een lopende overeenkomst. De termijn van zes maanden waarbinnen da aanvangshuurprijs kan worden getoetst, was reeds verstreken toen huurders in de plaats traden van de oude huurders. Voorts vindt verhuurder dat de Huurcommissie te weinig punten heeft toegekend. Verhuurder vordert daarom de huurprijs te bepalen op ?1.075, -.

Er moet worden uitgegaan van een nieuwe huurovereenkomst, aangezien er niet kan worden ontkomen aan het dwingendrechtelijke karakter van de huurprijzenwetgeving en ingaande de ingangsdatum van deze nieuwe huurovereenkomst opnieuw een termijn van zes maanden is gaan lopen waarbinnen de huurprijs kan worden getoetst. Huurders zijn dus terecht ontvankelijk verklaard door de Huurcommissie.

Aangezien de Huurcommissie gemotiveerd aangeeft hoe zij aan haar berekening van de puntentelling is gekomen en verhuurder niet meer heeft gedaan dat het over leggen van andere tellingen, zonder onderbouwd aan te geven op welke punten de Huurcommissie het niet goed heeft gedaan, is het verzoek van de verhuurder om opnieuw een deskundige te benoemen onvoldoende gemotiveerd.
De slotsom is dat het aantal punten afgerond op 135 komt.

De kantonrechter beslist:
1. De huurprijs van de woning te Amsterdam wordt vastgesteld op ?573 per maand exclusief de bijkomende kosten.
2. Iedere partij draagt de eigen kosten
3. Deze beslissing is, voor zover van belang, uitvoerbaar bij voorraad.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON