Ingangsdatum huurprijsverlaging wegens gebreken.

Kenmerk: CV 04-7985
Datum uitspraak: 22 juli 2004
Rechter: Mr. Brouwer
Instantie: Rechtbank, sector Kanton
Winnaar: Huurder

Opnieuw zoeken:

Kern

De datum van ingang van de in rekening te brengen lagere huurprijs moet worden toegewezen de eerste dag van de maand, volgend op de aanzegging die door huurder aan verhuurder is gedaan.

Samenvatting

De huurcommissie heeft de huurprijs verlaagt tot 40% van de maximaal redelijke huurprijs, wegens ernstig houtrot. Tevens bevat de douche schimmel- en vochtsporen maar de huurcommissie vindt dat dit te wijten is aan huurder wegens slecht ventileren. De huurprijs verlaging gaat in per 1 september 2003.

De huurder heeft een bouwkundig adviseur ingeschakeld en hij constateerde dat de woning niet voldoet aan de minimum regels van het Bouwbesluit. Tevens stelt de huurder dat de ingangsdatum van de huurprijsverlaging op 1 juli 2003 moet worden toegewezen.

De kantonrechter oordeelt als volgt.
De kantonrechter is het niet eens met de uitspraak van de huurcommissie. De verhuurder voldeed niet aan de eisen die worden gesteld in het Bouwbesluit. Pas als de woning aan de eisen van het Bouwbesluit voldoet kan de huurder een verwijt worden gemaakt wegens slecht ventileren.
Wat betreft de ingangsdatum van de huurprijsverlaging het volgende. Het verzoek aan de huurcommissie is op 7 augustus 2003 ingediend, dit valt onder art. 16 UHW. Art. 16 lid 3 UHW, de huurcommissie vermeldt in de uitspraak de ingangsdatum van de huurprijsverlaging, zijnde de eerste dag van de maand volgend op die waarin de aanzegging door de huurder aan de verhuurder is verzonden. . De ingangsdatum van de huurprijsverlaging moest worden toegewezen op 1 juli 2003. Aangezien de aanzegging van de huurder aan de verhuurder op 14 juni 2003 is verzonden.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON