Ingrijpende renovatie – redelijk voorstel verhuurder

Kenmerk: 200.138.687/01
Datum uitspraak: 25 februari 2014
Rechter: Smit, Rang, Meijer
Instantie: Gerechtshof
Winnaar: verhuurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Gerechtshof vindt dat het belang van verhuurder bij deze ingrijpende renovatie zwaarder weegt dan dat van huurder en wijst alle vorderingen af, met een flinke kostenveroordeling voor huurder. Conclusie is dat huurders echt zwaarwegende belangen moeten hebben om succesvol bezwaar te maken tegen dit soort ingrijpende renovaties waarbij de fundering hersteld en de woning gestript wordt.

Samenvatting

Beroep huurder tegen uitspraak ivm redelijk voorstel bij renovatie. KR vond dat verhuurder een redelijk voorstel heeft gedaan, huurder en advocaat vinden van niet.
Gerechtshof vindt dat het belang van verhuurder bij deze ingrijpende renovatie zwaarder weegt dan dat van huurder en wijst alle vorderingen af, met een flinke kostenveroordeling voor huurder. Conclusie is dat huurders echt zwaarwegende belangen moeten hebben om succesvol bezwaar te maken tegen dit soort ingrijpende renovaties waarbij de fundering hersteld en de woning gestript wordt.

Achtergrond:
In 2011 doet verhuurder aan de huurders van complex een voorstel als bedoeld in art. 7:220 lid 2 BW. In maart 2012 laat verhuurder weten dat meer dan 70% van de huurders instemt met het voorstel. Huurder vraagt binnen 8 weken de rechter om een oordeel over de redelijkheid van het voorstel. Om o.a. de volgende redenen acht huurder het voorstel jegens hem niet redelijk:
– verhuurder verlaagt de stahoogte van de kelder naar 1,50 m, waardoor hij de berging niet meer als vanouds kan gebruiken en de helft van zijn woonoppervlak verliest; hij wenst behoud van een stahoogte van 1,80 m
– funderingsherstel van zijn pand met ophoging van de keldervloer is niet nodig c.q is acceptabel onder gelijktijdige verhoging van de vloer van de begane grond; het deskundigenrapport over het blok betreft niet specifiek zijn pand
– hij is niet in staat de door verhuurder gevorderde huurverhoging te betalen bij het als woonruimte geschikt maken van de kelder
– hij ontvangt geen vergoeding voor de mede met een tegemoetkoming van de vorige verhuurder door huurder bekostigde en aangelegde badkamer; hij wenst een vergoeding van 1.803,84 euro
– i.v.m. de aanleg van cv verwijdert verhuurder beide schoorstenen, zodat hij ? evenals de bovenbuurvrouw ? zijn (veilge) gaskachel niet kan behouden; hij wenst behoud van een schoorsteen en geen c.v.
Bij vonnis van 13 september 2013 wijst de rechter de vordering van huurder af en overweegt daartoe o.m. het volgende:
– funderingsherstel van het complex is blijkens het deskundigenrapport nodig, ook al is het pand van huurder niet onderzocht
– er is een bouwkundige noodzaak voor renovatie
– de kelder is bergruimte en blijft ook na de renovatie geschikt als bergruimte, ook al gebruikt huurder die voor andere doeleinden; daarnaast krijgt hij op de begane grond bergruimte
– bij de renovatie wordt weer een badkamer aangelegd, zodat er geen te compenseren verlies is
– het is beleid van verhuurder en de gemeente Amsterdam om open verbrandingstoestellen als gaskachels te vervangen door CV i.v.m. veiligheid en comfort
– verhuurder heeft een financieel belang om alle woningen in een keer van een c.v. te voorzien.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON