Kamer verhuur, hoger beroep, is er terecht spraken van naar zijn aard van korte duur?

Kenmerk: CV 13-25861 200.145.446/0
Datum uitspraak: 19 mei 2015
Rechter: R.J.M. Smit, E.M. Polak e
Instantie: Gerechtshof Amsterdam
Winnaar: Huurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Beroep tegen uitspraak kantonrechter. Deze oordeelt dat geen huurverlaging mogelijk zou zijn omdat voor deze buitenlandse student sprake zou zijn van gebruik naar aard van korte duur. Huurder kan hard maken dat de feitelijke situatie anders is dit onderbouwd door een eerder uitspraak door een andere rechter. Huurder wordt in het gelijk gesteld door de rechter.

Samenvatting

Hoger beroep tegen de uitspraak van de kantonrechter. Achtergrond feiten.
* Huurder is buitenlands student en huurt een kamer met gemeenschappelijke keuken, badkamer en WC. Deze gezamenlijke ruimtes worden door de verhuurder 3 maal per week schoongehouden en voorzien van WC papier.
* Huurder betaalt servicekosten voor de nutsvoorzieningen als gas, water en licht met daar naast de kosten voor de schoonmaak en gebruik van internet.
* Bij tekenen huurovereenkomst moest ze haar college inschrijving overleggen en is ze een overeenkomst van een jaar aangegaan
* Verhuurder stelt dat deze verhuring een eerste noodopvang is voor buitenlandse studenten en dat dit allen zo kan functioneren wanneer de huurders/studenten na één jaar weer vertrekken.
* Verhuurder stelt dat de overeenkomst naar zijn aard van korte duur is en dat de huurder hierdoor geen rechte heeft op de huurbescherming.
* Huurder is naar de Huurcommissie gegaan voor een toetsingsprocedure en de Huurcommissie heeft de aanvangshuurprijs verlaagd.
* Verhuurder is naar de kantonrechter gestapt om vernietiging van de uitspraak door de Huurcommissie te eisen en de huurprijs vast te stellen op de prijs die overeengekomen was. Dit op grond van de niet-ontvankelijkheid van de huurder omdat het een huurovereenkomst betreft die naar zijn aard van korte duur is.
* De kantonrechter stelt de verhuurder in het gelijk en stelt de huurprijs opnieuw vast en de tegen eis, door de huurder, tot het terug betaling van het te veel betaalde huur wordt afgewezen.

Eis van de huurder in hoger beroep is dat een deel van de uitspraak van de kantonrechter wordt vernietigd omdat er ten onrechte beroep is gedaan op de niet-ontvankelijkheid van de Huurcommissie, er is namelijk geen spraken van een huurovereenkomst naar zijn aard van korte duur. Daarnaast dat de huurprijs alsnog volgens de uitspraak van de Huurcommissie wordt vast gesteld en de verhuurder veroordeeld wordt in de kosten van het geding.

Verhuurder verweert zich hier tegen. Verhuurder draagt aan de overeenkomst duidelijk is overeengekomen zowel mondeling als schriftelijk, in het Nederlands en Engels. Daarbij voert de verhuurder aan dat de overige huurders ook onder deze condities de kamers huren en dat de noodopvang mogelijkheid alleen zo in stand kan worden gehouden.

De huurder voert hier tegen aan dat er ook kamers langer dan een jaar verhuurd zijn, dat er kamers soms voor paar dagen tot weken verhuurt worden en tot slot wordt een andere uitspraak tegen de zelfde verhuurder in het zelfde pand aangedragen waarbij de verhuurder in het ongelijk wordt gesteld. De uitspraak luid dat er geen spraken is van een overeenkomst naar zijn aard van korte duur.

De rechter stelt de huurder in het gelijk, dat de huurovereenkomst is afgesloten van één jaar heeft niet direct tot gevolg dat er sprake is van tijdelijkheid. Daarnaast het feit dat in de servicekosten extra voorzieningen worden geleverd maken de huurovereenkomst ook niet van een andere aard. Daarnaast vernietigd de rechter de betwiste onderdelen van de uitspraak van de kantonrechter waar de huurder hoger beroep had aangetekend.
De rechter neemt de huurprijs van de Huurcommissie over veroordeeld de verhuurder tot het betalen van de teveel betaalde huur en de proces en griffier kosten.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON