Kamerverhuur/lattenbox

Kenmerk: CV 0618278
Datum uitspraak: 12 januari 2007
Rechter: C.M. Wevering-Berkhout
Instantie: Rechtbank, sector Kanton
Winnaar: Huurder

Opnieuw zoeken:

Kern

De Verhuurder/eigenaar dient ten alle tijden de eigendomsverhoudingen te kennen van het pand.

Samenvatting

Huurder heeft vanaf 1 oktober 1999 een zolderkamer inclusief lattenbox gehuurd van de verhuurder tegen een huurprijs van E 270 per maand en een waarborgsom van E 340. Achteraf blijkt dat de lattenbox geen eigendom is van de verhuurder en hij deze dus nooit mocht verhuren aan de huurder.Vanaf 4 december 2004 is de verhuurder erop gewezen dat hij de bebouwing weer naar de oude staat teruggebracht diende te worden en is hem een vooraankondiging last onder dwangsom gedaan.Op 29 september 2005 is er per brief aan de huurder een verbouwing aangekondigd om de situatie weer in oude staat te herstellen, en is de huurovereenkomst opgezegd. Huurder heeft deze opzegging niet aanvaard. De huurder heeft op 1 november 2005 de kamer verlaten. Huurder heeft vervolgens zijn boedel opgeslagen bij een verhuisbedrijf tot 21 april 2006. De totale kosten bedroegen E 1471,- . Huurder heeft vervolgens reiskosten gemaakt i.v.m. de tijdelijke woonplaatsen.

De huurder vordert:

a) Dat de huurovereenkomst tussen de partijen met betrerkking tot de onzelfstandige woonruimte te ontbinden.
b) De verhuurder te veroordelen om aan de huurder een bedrag van E 2646,- terzake schadevergoeding van de gemaakte kosten.
c) De verhuurder te veroordelen voor het terugbetalen van de waarborgsom van E 340,-
d) De verhuurder te verordelen in de kosten van deze procedure.

De verhuurder verweert zich met het feit dat hij onwetend is gehouden over welke lattenbox aan hem toebehoorde[overmacht]. Daarnaast heeft Peters ervoor gezorgd dat de medebewoners van het pand het kadaster zijn gaan raadplegen , omdat de huurder geen medewerking wilde verlenen aan het verplaatsten van haar kamerdeur. Uiteindelijk is gebleken dat de lattenbox niet toebehoorde aan de verhuurder. Daarnaast voert de de verhuurder aan dat hij niet anders kon dan de kamer te verkleinen aangezien hij van de gemeente een dwangsom opgelegd zou krijgen van E 7200,-. De verhuurder acht het dan ook niet redelijk dat alle gemaakte kosten door de huurder voor rekening komt van de verhuurder.

De kantonrechter is van mening dat de verhuurder/eigenaar tekort is geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst. De verhuurder?s beroep op overmacht word verworpen door de kantonrechter omdat de verhuurder de eigendomsverhoudingen moest kennen voordat hij tot verhuren overging.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON