Kort geding aansluiten CV en wam water

Kenmerk: 3638520 KK EXPL 14-1865
Datum uitspraak: 24 december 2014
Rechter: E. Pennink
Instantie: Rechtbank Amsterdam
Winnaar: Huurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Verhuurder sluit CV en warm water af in door huurder onderverhuurde aparte zelfstandige woonruimte. Kantonrechter oordeelt in kort geding dat deze voorzieningen weer moeten worden aangesloten.

Samenvatting

Huurder bewoont al 55 jaar een woning op II hoog waartoe een zelfstandige zolderwoning (voormalige diensbodewonning) behoort op IV hoog, huurder ondeverhuurt deze woning al vele jaren. Er is niets waaruit blijkt dat onderverhuur niet is toegestaan. Verhuurder heeft gevraagd of huurder de zolderwoning wil afstaan. Huurder heeft daarmee niet ingestemd. Nadat het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag dit standpunt per brief nog een keer aan de verhuurder heeft duidelijk gemaakt dreigt deze met met een rechtszaak om de onderverhuur te laten verbieden. Verhuurder heeft vervolgens bij werkzaamheden aan de verwarming en de warmwaterinstallatie de zolderwoning afgekoppeld van deze voorzieningen. Ondanks een sommatie van het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag zijn de voorzieningen nog niet aangesloten. Verhuurder heeft aangegeven de gehele zolderverdieping te willen verbouwen tot een één woning. De andere twee zelfstandige woningen op de vierde verdieping staan al geruime tijd leeg.
Bestuur op 20 nov 14 akkoord met maximale garantie 2900.
13-01-15 R: Jeroen stuurt vonnis, verhuurder moet warm water + cv op IV hoog herstellen op straffe van een dwangsom van 500,- per dag met een maximum van 10.000,-
Voorzieningen functioneren inmiddels weer naar behoren.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON