Kort geding beperking bouwoverlast tijdens Corona crisis

Kenmerk: C/13/681450
Datum uitspraak: 26 maart 2020
Rechter: De Koning
Instantie: Voorzieningenrechter
Winnaar: Verhuurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Zeer ernstige overlast vanwege uitslijpen voegwerk terwijl bewoners thuis moeten werken. Inzet is uitstel van deze werkzaamheden. De Key reageert niet. De gevraagde voorzieningen zijn geweigerd en ter zitting is mondeling uitspraak gedaan. Wel zijn er afspraken gemaakt die schriftelijk in het proces verbaal zijn vastgelegd.

Samenvatting

Betreft een kort geding van bewoners tegen de Key. Betreft woongroep met meerdere huurders woonachtig op één adres.
De bewoners hadden heel veel last van werkzaamheden die de Key aan het uitvoeren was. Dat was niet dragelijk i.v.m. het noodzakelijk thuiswerken van huurders (Corona maatregelen). De Key gaf echter niet thuis. Ook op e-mails van bewonerskoepel Arcade werd niet naar tevredenheid gereageerd. Er zat dus weinig anders op dan een kort geding te starten. Tussen de eerste brief en uitspraak zat amper 1 week.
Aan het einde van het kort geding werd meteen mondeling uitspraak gedaan. De gevraagde voorziening werd geweigerd. Wel zijn er afspraken gemaakt en deze zijn ook schriftelijk vastgelegd. De werkzaamheden worden gecomprimeerd in tijdsduur en de Key stelt 2 short stay woningen aan de bewoners ter beschikking.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON