kort geding: lood in drinkwater leidt tot huurkorting van 60%

Kenmerk: 8913678 KK EXPL 20-836
Datum uitspraak: 7 januari 2021
Rechter: M.W. van der Veen
Instantie: rechtbank amsterdam
Winnaar: Huurder

Opnieuw zoeken:

Kern

huurders hebben middels eigen bemonstering lood aangetroffen en eisen huurkorting en vervanging. Aanwezigheid lood niet ter discussie en ook al zijn de leidingen van de VvE, de verhuurder is verantwoordelijk voor schoon drinkwater. Vervanging leidingen op straffe van dwangsom is afgewezen omdat de VvE hiervoor verantwoordelijk is. De bewonersvereniging eiste ook onderzoek in de andere huurwoningen, is hiertoe wel ontvankelijk verklaard maar de eis is afgewezen omdat hiertoe toestemming van de VvE noodzakelijk zou zijn.

Samenvatting

Huurders en bewonersvereniging trokken in de eerste helft van 2020 aan de bel over de aanwezigheid van loden leidingen en lieten voor 2 woningen testresultaten op basis van eigen bemonstering met professionele analyse (loodinwatertesten.nl) zien dat bij het eerstuitstromend water meer dan 10 ug/l aanwezig was. Huurders eisten een huurkorting van 60% en krijgen die. “Dat de loden leidingen eigendom zijn van de VvE is hier niet van belang omdat het gebrek zich in het gehuurde openbaart”. Er zijn geen aanwijzingen dat de meetrapporten van huurders niet bruikbaar zijn,er kan op basis hiervan aangenomen worden dat de loodwaarde in het drinkwater te hoog is.
Verhuurder beroept zich er op dat de vervanging nog niet kon plaats vinden omdat de VvE nog niet zo ver was. “Dit betekent echter niet dat gedaagde zich achter trage besluitvorming binnen de VvE’s kan verschuilen. Zij heeft als verhuurder van een groot aantal appartementen feitelijke en juridische middelen om de vervanging van de loden leidingen zo snel mogelijk in gang te (doen) zetten, en om zo nodig druk uit te oefenen op de VvE’s om hier werk van te maken.” De wegens corona afgeblazen VvE vergaderingen stonden de verhuurder niet in de weg om de VvE’s tot actie te manen. De huurkorting gaat tot 6 maanden terug vanaf het starten van de kort gedingprocedure.
De eis tot vervanging van de leidingen wordt binnen een kort gedingprocedure afgewezen omdat de verhuurder niet zonder toestemming van de VvE tot vervanging over mag gaan.

De bewonersvereniging wordt ontvankelijk verklaard maar krijgt het gewenste onderzoek bij de overige huurwoningen en het herstel van gebreken niet toegewezen, omdat hier de verhuurder eerst toestemming van de VvE voor zou moeten hebben.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON