Kort geding, verwijdering eigen tuinhuisje van de gehuurde grond voor de uitvoering van een bodemsanering.

Kenmerk: KK 09-393
Datum uitspraak: 19 mei 2009
Rechter: C. von Meyenfeldt
Instantie: Sector kanton
Winnaar: Verhuurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Huurder weigert het zelfgebouwde tuinhuisje te verwijderen. Dit is noodzakelijk voor de uitvoering van saneringswerkzaamheden. Verhuurder eist bij de rechter de verwijdering van het tuinhuisjes. De huurder verzet zich hiertegen, de betreffende vergunningen zouden nog niet aanwezig zijn dus is er geen spoedeisend belang. De rechter oordeelt dat de verhuurder wel een spoedeisend belang heeft en veroordeeld de huurder om binnen 7 dagen na dagtekening vonnis het tuinhuisje te verwijderen.

Samenvatting

Huurder is voor de renovatie van zijn woning in 2006 verhuisd naar een wisselwoning. Hierbij is het huurcontract voor de te renoveren woning niet opgezegd, dit contract dateert uit 1 mei 1981 en is gesloten met de rechtsvoorganger van de huidige verhuurder. In de tuin/strook grond dat bij de gehuurder hoort heeft de huurder, met een bouwvergunning van de Gemeente Amsterdam, een tuinhuisje geplaats.

Om de renovatie van de woning geheel te kunnen uitvoeren moet de grond onder en rond het pand en de woning van de huurder worden gesaneerd, dit i.v.m. aangetroffen bodemverontreiniging. De verhuurder heeft de huurver verzocht het tuinhuisje te verwijderen. Nu dat de huurder dit heeft geweigerd eist de verhuurder bij de rechter via een kort geding dat de huurder wordt verplicht het tuinhuisje te verwijderen en indien de huurder dit niet doet de machtiging om dit zelf uit te voeren en de kosten door te berekenen aan de huurder. Dit i.v.m. het spoedeisende belang omdat 1 juli 2009 de saneringswerkzaamheden zullen aanvangen.

De huurder verweerd zicht hier tegen en stelt dat de verhuurder geen spoedeisend belang heeft. Nog niet alle vergunningen voor het kappen van de bomen zijn afgegeven. Het stadsdeel heeft enkel toegezegd akkoord te gaan met de plannen/vergunningen maar nog niets toegezegd en de huurder wil de waarde van het tuinhuisje vergoed hebben. Huurder berekent die op 20.000, – euro. Deze eis ligt er al vanaf het begin en verhuurder heeft deze eis altijd nog geweigerd.

De rechter oordeelt dat in dit kortgeding uitspraak gedaan kan worden over de vraag of het terecht is dat verhuurder eist dat het tuinhuisje door de huurder wordt verwijderd. Over de hoogte van een eventuele vergoeding voor het slopen/herplaatsen van het tuinhuisje kan in een eventuele bodemprocedure worden beslist.
De rechter beoordeeld dat de huurder het tuinhuisje moet verwijderen. Sinds zijn vertrek uit de woning 2006 heeft de huurder het tuinhuisje niet meer gebruikt. De huurder gebruikt het tuinhuisje enkel om een vergoeding van de verhuurder te ontvangen. Het belang van de verhuurder is groter en dringender dan die van de huurder.
Huurder wordt bevolen om binnen 7 dagen na betekening van het vonnis het tuinhuisje te verwijderen en machtigt de verhuurder indien dit niet gebeurt deze werkzaamheden voor de huurder uit te voeren met doorberekening van de gemaakt kosten.
De huurder wordt tevens veroordeeld tot betaling van de proceskosten.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON