Kort geding voor vordering sleutelgeld verhuurder gaat failliet.

Kenmerk: KK10651
Datum uitspraak: 9 juli 2010
Rechter: G.C. Boot
Instantie: Sector kanton
Winnaar: Huurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Samenvatting

Huurder huurt sinds 1 april 2009 een onzelfstandige woonruimte in de woning voor een huurprijs van 500,00 euro per maand. Voorafgaand aan het aangaan van de huurovereenkomst heeft de huurder een bedrag aan inschrijvingskosten van 50,00 euro en een bedrag aan bemiddelingskosten betaald van 500,00 euro.
Voor de bezichtiging moet de huurder het inschrijfgeld betalen en na dat de huurder de woning had bezocht en besloot te aanvaarden heeft de huurder de maand huur en de bemiddelingskosten/sleutelgeld betaald. Er is nooit een huurcontract opgesteld, de huurder betaalt alles contant maar krijg daar van wel een citatie met daar op de stempel van het middelingsbureau. Zo is het ook gegaan met het inschrijfgeld en de middelingskosten.

Nu wordt huurder verzocht de woning te verlaten, hier is de huurder niet mee akkoord gegaan en heeft dit per brief laten weten. De huurder gaf ook aan de huurpenningen voortaan via de bank over te maken. Dit accepteerde de makelaar niet en heeft het geld iedere keer terug gestort op de bankrekening van de huurder. Omdat de huurovereenkomst door de verhuurder beëindigt wilde worden is de huurder over het sleutelgeld begonnen. Huurder ziet dit als borg en niet al bemiddelingskosten.

Huurder eist nu bij de kantonrechter in kortgeding dat de bemiddelaar/verhuurder wordt gevorderd het sleutelgeld terug te betalen aan de huurder.

Verhuurder verweerd zich hier tegen en stelt dat op de achterkant van het formulier met inschrijf geld in de algemene voorwaarden heeft gestaan dat de huurder sleutelgeld in de vorm van bemiddelingskosten verschuldigd is. Echter heeft de huurder een kopie zonder de achter kant ontvangen en hebben ze het origineel nooit ingebracht bij de stukken.

De kantonrechter oordeelt dat de 50,00 euro inschrijfgeld redelijk zijn,

De kantonrechter is van oordeel dat het betalen van inschrijfgeld van 50,00 euro, om in bijzijn van de beheerder een woning te kunnen bezichtigen, niet op voorhand als onredelijk bezwarend kan worden aangemerkt. Dat er tegenover de betaalde bemiddelingskosten reële werkzaamheden zijn verricht anders dan de kosten die nu eenmaal voortvloeien uit het verhuurd houden van een woning, is niet komen vast te staan.
De huurder heeft daarom aangetoond een spoedeisend belang te hebben en in een bodem procedure zal de zelfde uitkomst volgen. De eis van de huurder, het terug betalen van het sleutelgeld wordt daarom toegewezen aan de huurder.

De verhuurder wordt veroordeeld het sleutelgeld, inclusief de wettelijk rente aan de huurder te betalen. Tevens word de verhuurder veroordeeld in de proceskosten.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON