Kort geding, vordering tot ontruiming woonruimte i.v.m. werkzaamheden aan de vloer, fundering en plaatsing van een kelder bak.

Kenmerk: KK EXPL 11-1086
Datum uitspraak: 5 januari 2012
Rechter: C.L.J.M. de Waal
Instantie: Sector Kanton
Winnaar: huurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Samenvatting

Verhuurder heeft het pand recent verkocht en huurder heeft verhuurder verzocht om de vloerbalken te herstellen omdat deze verrot zijn en de vloer deels is verzakt.

Verhuurder eist nu ontruiming van de woning en ter beschikking geven aan de verhuurder om de vloer te vervangen en tevens een kelder bak onder de woning te plaatsen en de uitbouw van een fundering te voorzien. Verhuurder wil deze werkzaamheden verrichten omdat dit noodzakelijk is de woningen in appartementsrechten te splitsen. Door deze werkzaamheden te combineren levert dit voor de verhuurder een economisch belang op. Als deze werkzaamheden samen met de andere uitgevoerd kunnen worden zin de financiële last lagere. De huurder heeft aangegeven hier niet aan mee te willen werken. Verhuurder vraagt om een voorziening van de kantonrechter.

De huurder verweert zich hiertegen. Huurder is bereid mee te werken aan het herstel van de vloer balken zodat de woning weer bewoonbaar wordt. Maar heeft geen enkel belang bij het aanleggen van een kelderbak. De woning zal hierdoor groter worden en de huurprijs van de woning is op dit moment al gericht. De huurder is bang voor ontbinding van de huurovereenkomst op een later moment op basis van de uitspraak gedaan door de Hoge Raad. Na verkoop van het appartementsrecht zal de nieuwe verhuurder dit kunnen vorderen omdat de aankoop en investeringskosten in de woning veel grote zijn dan het rendement wat gehaald kan worden uit de huurpenningen. Dit risico wil de huurder niet nemen en weigert daarom om aan dat deel van de werkzaamheden medewerking te verlenen.

De rechter oordeelt dat hij in dit kort geding dat hij geen voorziening kan treffen
Partijen zijn het er over eens dat de woning gebreken vertoond, de vloerbalken zijn verrot en er is overeenstemming dat dit gebrek verholpen moet worden. Hiervoor zal de huurder de woning ter beschikking geven aan de verhuurder.
De verhuurder heeft onvoldoende gemotiveerd dat het herstellen van de fundering noodzakelijk is voor het verkrijgen van de splitsingsvergunning. Deze werkzaamheden kunnen dus niet onder de noodzakelijk herstelwerkzaamheden word opgenomen waardoor medewerking niet afdwingbaar is. Het aanleggen van de kelderbak wil de verhuurder enkel uit financieel oogpunt meenemen in de onderhoudswerkzaamheden. Dit is een zwaar wegend argument. Echter is het standpunt van de huurder is van zwaarwegend belang, standpunt: de ontbindingsprocedure die in de nabije toekomst gestart kan worden i.v.m. de hoge exploitatiekosten van het appartementsrecht.
De rechter wijst de voorziening van de verhuurder af en veroordeeld de verhuurder tot het betalen van de proces kosten.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON