Kortgeding ivm gebreken

Kenmerk: 10679678 KK EXPL 23-5 17
Datum uitspraak: 10 oktober 2023
Rechter: mr. E.J. van der Molen,
Instantie: KR
Winnaar: Huurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Huurder dwingt herstel ernstige verzakkende vloer af in kort geding tegen de Alliantie. Ook eist huurder wisselwoning

Samenvatting

Oordeel rechter:

De Alliantie om binnen 40 dagen na betekening van dit vonnis een
aanvang te (laten) maken met de herstelwerkzaamheden ten aanzien van de vloer
van het gehuurde, alsmede — voor zover nodig — aan Haccou voor de duur van de
herstelwerkzaamheden een woning als wisselwoning aan te bieden, een en ander op
straffe van een dwangsom van € 200,00 voor iedere dag of gedeelte van een dag dat
De Alliantie in gebreke blijft om aan deze veroordeling te voldoen, met een
maximum van € 25.000,00;

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON