Kortgeding ontruiming, tijdelijk huur en diplomaten clausule.

Kenmerk: 458583 /
Datum uitspraak: 10 juni 2010
Rechter: M.Y.C.Poelman
Instantie: Civiel recht
Winnaar: Huurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Verhuurder wil de huurder ontruimen, op basis van dringend eigengebruik en de diplomaten clausule. De verhuurder wil terug keren op de woning. De rechter oordeelt in het kort geding dat er niet genoeg aannemelijk is gemaakt dat er sprake is van tijdelijk huur of dat er spraken is van een diplomate clausule.

Samenvatting

Verhuurder eist inkortgeding de ontruiming van de woning van de huurder, dit op basis van de diplomaten clausule. Door terug keer van de vorige bewonen en tevens mede eigenaar van de woning, moet de huidige verhuurder worden ontruimd. De verhuurder heeft de huurovereenkomst dan ook op basis van dringend eigen gebruik opgezegd. Daarnaast was de huurovereenkomst al naar zijn aard van korte duur en had de duur van 6 maanden.

De huurder gaat niet akkoord met de opzegging, de woning in een woning die geschikt is voor langdurige bewoning. De huurcommissie heeft op verzoek van de huurder de kosten van de nuts goederen, stoffering en servicekosten verlaagt met ruim 200 euro.

De rechter beoordeeld dat de nog sprake is van dringend eigengebruik nog van tijdelijke verhuur. Het staat niet onomstotelijk vast dat de verhuurder terug zal keren op de woning. Tevens is in het huurcontract de mogelijkheid opgenomen om de huurovereenkomst na de 6 maanden te verlegen. Hierdoor is vast komen te staan dat er geen sprake is van een tijdelijke huur en vervalt de claim op de diplomaten clausule.
De rechter is van oordeel dat in het kortgeding niet is vast komen te staan dat er sprake is van tijdelijke verhuring en van een diplomaten clausule. De rechter wijst de ontruimingseis van de verhuurder af en veroordeeld de verhuurder in de proceskosten.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON