Kortgeding, spoedherstel/reparatie CV installatie i.v.m. de winterkou

Kenmerk: 1019853 K
Datum uitspraak: 7 april 2009
Rechter: G.C. Boot
Instantie: Sector kanton
Winnaar: Huurder

Opnieuw zoeken:

Kern

De CV is al geruimen tijd kapot, huurders verzoeken tot herstel/vervanging maar verhuurder weigert. Tijdens het kort geding zegt de verhuurder de vervanging toe. De rechter veroordeeld de verhuurder in de proceskosten.

Samenvatting

Twee huurders uit het zelfde pand spannen een kort geding aan omdat de collectieve CV installatie niet meer werkt. Deze installatie bevind zich in een ruimte die niet bereikbaar is voor de huurders. Het is nu voor de huurder niet mogelijk om de woonruimte te verwarmen. Eerder is al gesproken met de verhuurder voor een eigen CV installatie in de woningen. Echter werden de huurders en verhuurder het niet eens over de daarbij behorende huurprijsverhoging.
Nu eisen de huurders op straffe van verbeurte van een dwangsom dat binnen ‚‚n week na dagtekening vonnis, de collectieve CV te reparen dan wel het aanleggen van individuele verwarmingsinstallaties.

Verhuurder heeft na de eerste zitting aan de huurders een onvoorwaardelijke toezegging gedaan tot het aanleggen van de CV installatie.

De eis van de huurders wordt aangepast en de rechter moet oordelen wie van de partijen veroordeeld wordt in de proceskosten.

De rechter oordeelt dat de verhuurder veroordeeld wordt in de proceskosten. De verhuurder is verschillende keren verzocht de CV installatie te vervangen/repareren, dit heeft hij verzuimt tot na de zitting van de gerechterlijk procedure.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON