Kortgeding: Vordering tot ontruiming, dringend eigen gebruik voor sloop nieuwbouw, afgewezen.

Kenmerk: 417055/ K
Datum uitspraak: 26 februari 2009
Rechter: G.H. Felix
Instantie: Sector kanton
Winnaar: Huurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Langlopend sloop en nieuwbouw proces, op basis van een uit 1990 opgesteld rapport wil de verhuurder de woningen slopen en nieuwbouw plaatsen. Door het wijzigen van het bestemmingsplan in 2008 neemt de verhuurder gerechtelijk stappen. De rechter wijst dit af, op basis van een oud rapport kan geen ontruiming worden uitgesproken.

Samenvatting

Huurders van een huizenblok uit 1890 worden verzocht de woning te verlaten, ontruimen, de verhuurder heeft de huurder vervangende woonruimte aangeboden.
De verhuurder wil het huizenblok slopen en nieuwbouw terug plaatsen. Dit is de conclusie na het bouwkundig onderzoek dat de verhuurder van het stadsdeel Oud Zuid moest uitvoeren, dit onderzoek heeft op 24 januari 1990 plaats gevonden.
Op 5 oktober 1995 heeft de verhuurder laten weten de woningen enkel nog wint en water dicht te houden in afwachting van de sloop- nieuwbouw. 2 november 1999 is het bestemmingsplan aangepast ten aan zien van het huizenblok, hierin geeft het stadsdeel Oud Zuid aan dat er sloop en nieuwbouw van woning mag plaats vinden.

De bewoners krijgen verschillende vervangende woonruimte aangeboden door de verhuurder. Echter weigeren alle bewoners de aanbiedingen en blijven alle woningen bewoond. Op 1 december 2008 heeft de advocaat van de verhuurder meegedeeld, dat de verhuurder de woning zal laten ontruimen indien de huurder de aangeboden woning niet accepteren.

In de maand juli van 2008 zijn door het stadsdeel Oud Zuid een woningonttrekking-, sloop- en bouwvergunning verleent aan de verhuurder. De huurders hebben tegen al de verleende vergunningen bezwaar aangetekend en deze procedures lopen nog. Na verwachting zal eind januari 2009 de commissie hier een besluit over nemen.

De verhuurder eist dat de woningen binnen ‚‚n maand na dagtekening vonnis worden ontruimd.

De rechter beoordeeld dat de sloop en ontruiming niet zomaar kan worden toegewezen. De sloop is gebaseerd op een rapport uit 1990 en in de tussen tijd zijn de woningen nog bewoond gebleven. In de tussentijd hebben de bewoners er het nodige aan gedaan. Tenslotte wijst de rechter er op dat een wijziging of opnemen van sloop in het bestemmingsplan niet onmiddellijk tot be‰indiging van de huurovereenkomst en ontruiming leid.
De ontruimingsvordering zal op deze gronden niet toegewezen worden en de rechter stelt de verhuurder in het ongelijk. De verhuurder wordt veroordeeld in de proceskosten.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON