last onder dwangsom huurder

Kenmerk: Z17-62296/2017-533
Datum uitspraak: 13 juni 2018
Rechter: bezwaarschriftencommissie
Instantie: stadsdeel zuid
Winnaar: Huurder

Opnieuw zoeken:

Kern

H heeft eerder geding gewonnen om in de zolder te kunnen blijven wonen. Nu legt de gemeente een last onder dwangsom op. Bezwaar hiertegen gewonnen, omdat uit de memorie van toelichting blijkt dat het de eigenaar of diens beheerder is op wie de dwangsommen van toepassing zijn, niet de huurder.

Samenvatting

H heeft eerder geding gewonnen om in de zolder te kunnen blijven wonen. Nu legt de gemeente een last onder dwangsom op. Bezwaar hiertegen gewonnen, omdat uit de memorie van toelichting bij de wijziging van de woningwet, onder het verbod in art 1b, tweede lid (2e kr, vergaderjaar 2003-2004, kamerstuk 29392, nr 3) te lezen valt dat het de eigenaar of diens beheerder is op wie de dwangsommen van toepassing zijn, niet de huurder.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON