loden leidingen, gebrek bij aanwezigheid ervan met overleggen meting boven de 5 ug/l

Kenmerk: 873115 CV EXPL 20-15711
Datum uitspraak: 2 maart 2021
Rechter: Brokkaar
Instantie: rechtbank amsterdam
Winnaar: huurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Hoewel huurder bemonsteringen van het water gedaan door huurder en verhuurder overlegd die onder de norm in het drinkwaterbesluit liggen (aldaar 10 ug/l) maar boven de 5 ug/l van de verwachte toekomstige norm, acht de rechter een huurkorting toch op zijn plaats nu de aanwezigheid van loden leidingen niet ter discussie staat

Samenvatting

Hoewel huurder bemonsteringen van het water gedaan door huurder en verhuurder overlegt die onder de norm in het drinkwaterbesluit liggen (aldaar 10 ug/l) maar boven de 5 ug/l van de verwachte toekomstige norm, acht de rechter een huurkorting toch op zijn plaats nu de aanwezigheid van loden leidingen niet ter discussie staat.
De rechter geeft aan dat het gebrekenboek van de huurcommissie, waarin 10 ug/l als ondergrens voor erkenning gebrek wordt genoemd, niet limitatief is. Huurder heeft last omdat ze gezondheidsrisico’s loopt en huurder mag verwachten dat zij het water gewoon kan drinken. De verhuurder heeft rond het moment van dagvaarden eindelijk de loden leidingen verwijderd, na daar eerst driekwart jaar mee getalmd te hebben. Vanaf het moment van melden van de loden leidingen tot herstel is er een korting van 40% uitgesproken, lager dus dan de 60% in de eerdere zaken, nu de bemonstering onder de wettelijke grens ligt.

Vordering tot schadevergoeding wordt niet toegewezen omdat de eiser de grondslag niet heeft gesteld en waarom de eventuele tekortkoming aan Ymere is toe te rekenen.

OV: let op, hier is de aanwezigheid van loden leidingen niet ter discussie, ze zijn verwijderd en een doorstromingsuitslag (waar het bij de normec-bemonsteringen vaak op neer komt) van boven de 5 maakt de aanwezigheid van loden leidingen ook aannemelijk. Alleen op basis van een stilstandbemonstering tussen 5 en 10 valt niet zo maar te zeggen dat er sprake is van loden leidingen of een ander handelingsperspectief voor verhuurder om het loodgehalte te verlagen.
Je kan je overigens wel afvragen waarom je nog moet testen als je loden leidingen ziet. Zijn die er, dan zal je altijd watermonsters kunnen nemen waar het boven de 5 ug/l komt (en met andere methodieken soms ook nog eronder).

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON