Loden leidingen – Geschil om datum herstel gebreken

Kenmerk: 10435834 CV 23-4936
Datum uitspraak: 12 oktober 2023
Rechter: Mr. A.W.J.
Instantie: Kantonrechter
Winnaar: Huurder

Opnieuw zoeken:

Kern

In deze zaak was de huurprijs vastgesteld op 40% van de geldende huurprijs, vanwege de
aanwezigheid van loden leidingen. Partijen spraken af dat de oude, oorspronkelijke huurprijs pas
weer in rekening zou worden gebracht als de verhuurder door middel van een test aan zou tonen dat
het loodgehalte van het drinkwater binnen de normen valt. In november 2022 zijn de loden
leidingen vervangen. Verhuurder geeft aan dat huurder sinds dec bekend was met het feit dat de gebreken verholpen zijn. Huurder ontkent

Samenvatting

In deze zaak was de huurprijs vastgesteld op 40% van de geldende huurprijs, vanwege de
aanwezigheid van loden leidingen. Partijen spraken af dat de oude, oorspronkelijke huurprijs pas
weer in rekening zou worden gebracht als de verhuurder door middel van een test aan zou tonen dat
het loodgehalte van het drinkwater binnen de normen valt. In november 2022 zijn de loden
leidingen vervangen, maar de verhuurder kwam pas in februari 2023 met het bewijs dat het
loodgehalte binnen de normen valt. Verhuurder stelde zich echter op het standpunt dat hij dat in
december 2022 al had aangetoond en vorderde een huurachterstand over de periode januari en
februari 2023. Verhuurder had niet aannemelijk gemaakt dat huurder het bewijs in dec 2022 had ontvangen. Verhuurder verliest de zaak.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON