lood een gebrek?

Kenmerk: zz
Datum uitspraak: 24 november 2020
Rechter: nvt
Instantie: yy
Winnaar: Huurder

Opnieuw zoeken:

Kern

lood een gebrek?

Samenvatting

Afdwingen herstel gebrek en compensatie voor gederfd woongenot
Ymere meet 9,97 ug/l lood in het drinkwater middels hun doorstroommethode die meestal de laagst denkbare waarde aan geeft en komt niet af met vervangingsplan van de loden leidingen of korting omdat de waarde onder de door Ymere gehanteerde grens van 10 ligt. Huurder laat in april eigen metingen uitvoeren (doorstroom en stilstand) die beide boven de 10 ug/l komen. Ymere wijzigt plan niet naar aanleiding van deze geaccrediteerde bemonsteringen, ondanks overtuigingspogingen DAS rechtsbijstand, incl sommatie. Vanwege de wens voor duidelijkheid (zie ook https://www.hya.nl/hya-en-ymere-niet-eens-over-aanpak-loden-leidingen-en-huurkortingen/) over bemonsteringswijzes en normstelling wordt er een dagvaarding kort geding uitgebracht.

Zitting dd 24-11-2020: Ymere erkent nog steeds niet de metingen van anderen maar wil alsnog de eisen van huurder inwilligen omdat ze uit gaan van een meetonzekerheid van 5% waardoor ze op basis van hun eigen meting een overschrijding van 10 ug/l mogelijk achten. Hierop is geschikt, zie bijlage.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON