medehuurderschap inwonende zoon afgewezen

Kenmerk: 6694341
Datum uitspraak: 28 december 2018
Rechter: H.M. Patijn
Instantie: rechtbank amsterdam
Winnaar: verhuurder

Opnieuw zoeken:

Kern

H wordt reeds jaren verzorgd door zoon, die daardoor niet zelfstandig kan wonen. Zoon H is 33 jaar. Tot overlijden van vader moest hij ook deze mee verzorgen. Zoon wil medehuurderschap wat door VH telefonisch geweigerd werd. In de zaak bleek de financiële relatie niet wederkerig genoeg, en is gebleken dat de zoon enkele jaren heeft samengewoond en weer is teruggekeerd. De rechter sluit daarom ook niet uit dat hij alsnog zal uitvliegen.

Samenvatting

H wordt reeds jaren verzorgd door zoon, die daardoor niet zelfstandig kan wonen. Zoon H is 33 jaar. Tot overlijden van vader moest hij ook deze mee verzorgen. Zoon wil medehuurderschap wat door VH telefonisch geweigerd werd. in de zaak bleek de financiele relatie niet wederkerig genoeg, en is gebleken dat de zoon enkele jaren heeft samengewoond en weer is teruggekeerd. De rechter sluit daarom ook niet uit dat hij alsnog zal uitvliegen. Het argument dat de zoon ook ingeschreven stond bij woningnet en daarom dus blijk gaf van de intentie om op termijn te vertrekken beoordeelt de rechter als volgt: Dat [zoon] al geruime tijd ingeschreven staat bij Woningnet heeft bij deze beslissing geen rol gespeeld nu het alleen maar verstandig is dat een inwonend kind, voor het geval aan hem of haar het medehuurderschap niet wordt toegekend, ingeschreven blijft staan als woningzoekende. Die inschrijving iis niet zonder meer een aanwijzing dat een kind daadwerkelijk wil verhuizen.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON