medehuurderschap: zoon kan in woning blijven na overlijden moeder

Kenmerk: 7717672 CV Expl 19-9251
Datum uitspraak: 11 november 2019
Rechter: Mr. M.E.B Terwee
Instantie: Kantonrechter
Winnaar: huurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Zoon vormde duurzaam gemeenschappelijk huishouden met en zorgde voor moeder. Hij kan in de woning blijven na overlijden van de moeder, ook al had hij nog niet de status van medehuurder.

Samenvatting

Mijnheer heeft zijn hele leven samen met zijn moeder gewoond. Hij is 49 jaar. Zijn moeder is in december overleden. Ze hebben nooit medehuurderschap aangevraagd. Hij heeft aan Ymere aangegeven dat hij graag in de woning wil blijven. Zonder zijn verzoek af te wachten is er door de advocaat van Ymere een brief gestuurd met een dreiging tot ontruiming. Vervolgens zet Ymere de zaak ook door. De rechter oordeelt dat zoon en moeder een duurzaam gemeenschappelijke huishouding voerden.Het contract wordt niet ontbonden en de zoon kan in de woning blijven.

De rechter overwoog oa het volgende:
• Dat op een gegeven moment de zoon tekort schoot in de zorg voor zijn moeder doet niets af aan zijn intentie om de mantelzorg op zich te nemen.
• Dat de zoon gedurende 3 jaar niet was ingeschreven op het adres “zegt die inschrijving niets over zijn hoofdverblijf” mits daar een plausibele verklaring voor is.
• Moeder en zoon hadden impliciet en expliciet uitgesproken dat zij elkaar nooit in de steek zouden laten totdat een van hen zou komen te overlijden.
• Het feit dat de zoon een tijdlang financieel niets bijdroeg aan de gemeenschappelijke kosten staat het bestaan van financiële verstrengeling niet in de weg.
• Uit het feit dat de zoon niet stond ingeschreven bij WoningNet kan worden afgeleid dat de zoon niet de intentie had om elders te gaan wonen.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON