membershipcosts

Kenmerk: 9971426 CV EXPL 22-8772
Datum uitspraak: 19 januari 2023
Rechter: E.J. Otten
Instantie: rechtbank amsterdam
Winnaar: huurder

Opnieuw zoeken:

Kern

verhuurder maakt niet duidelijk hoe de membershipcosts zijn opgebouwd en of deze voor rekening huurder zouden moeten zijn.

Samenvatting

Verhuurder brengt huur, servicekosten voor de woning en membershipcosts per bewoner in rekening bij huurder. Huurder wil verheldering over de kosten, krijgt dit niet en is het dus met een deel van de kosten niet eens en betaalt een deel niet. De verhuurder gaat naar de rechter en de huurder eist in reconventie terugbetaling van de membershipcosts. De verhuurder voert aan dat er sprake is van een gemengde overeenkomst. De rechter gaat hier niet in mee. Omdat geen splitsing van de overeenkomst mogelijk is, volgt uit het arrest van de hoge raad dat de bepalingen van het huurrecht op de hele overeenkomst van toepassing zijn ( ECLI:NL:HR:1985:AC8975 (NJ 1986, 38)).
De onderhoudskosten van de gezamenlijke ruimtes en de afschrijving van de onroerende inrichting ervan mogen niet in de servicekosten berekend worden, hier is via de kale huur al voor betaald. Er staat niet vast dat dat de kosten voor verwarming van de community ruimten, het onderhoud van de wifi en camera’s van de community ruimten, de afschrijving van de inrichting van de communityruimten en het organiseren van evenementen verband houden met de bewoning.
De als servicekosten aangemerkte membershipcosts dienen te worden beoordeeld op de vraag of de verhuurder reële en werkelijke kosten heeft gemaakt. Een kostenverdeling is, anders dan voor de kleine herstellingen, niet onderbouwd. De verhuurder wordt als meest in het ongelijk gestelde partij in de kosten van de procedure.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON