Na verstrijken beroepstermijn voorzittersuitspraak toch ontvankelijk bij kantonrechter.

Kenmerk: 3113602
Datum uitspraak: 14 oktober 2014
Rechter: P. van der kolk
Instantie: Kantongerecht
Winnaar: Huurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Door H aan huurcommissie voorgelegd geschil huurverhoging wordt afgehandeld met een voorzittersbeslissing: voorstel vh kennelijk onredelijk omdat hp na verhoging boven maximaal redelijk uitkomt. Onder de uitspraak staat dat het geschil kan worden voorgelegd aan de voltallige zittingscommissie door binnen drie weken een verzetschrift in te dienen. In de begeleidende brief staat dat er binnen acht weken gedagvaard kan worden. Vh volgt de laatste weg.H beroept zich op het onherroepelijk geworden zijn van de voorzittersuitspraak.

Samenvatting

Verhuurder gaat bij kantonrechter in beroep tegen voorzittersuitspraak inzake huurverhoging van 2013. Door H aan huurcommissie voorgelegd geschil huurverhoging wordt afgehandeld met een voorzittersbeslissing: voorstel vh kennelijk onredelijk omdat hp na verhoging boven maximaal redelijk uitkomt. Onder de uitspraak staat dat het geschil kan worden voorgelegd aan de voltallige zittingscommissie door binnen drie weken een verzetschrift in te dienen. In de begeleidende brief staat dat er binnen acht weken gedagvaard kan worden. Vh volgt de laatste weg.H beroept zich op het onherroepelijk geworden zijn van de voorzittersuitspraak.

Art.20 lid 8 UHW bepaalt dat als er geen verzet is ingesteld, artikel 7:262 BW analoog van toepassing is: na het onherroepelijk geworden zijn van de voorzittersuitspraak, staan daartegen dezelfde rechtsmiddelen open als tegen een commissieuitspraak. Partijen kunnen immers niet ervan worden afgehouden hun huurgeschil aan de rechter voor te leggen. De dagvaarding is binnen deze termijn uitgebracht.

Peildatum voor de woningkwaliteit is 1-7-2013. Blijkens een eerder vs. was dat 103 punten. Dat vs.heeft kracht van gewijsde. Het lag dus op de weg van vh om gemotiveerd te stellen dat de woning na de aanvang van de huurovereenkomst dusdanige veranderingen heeft ondergaan, die tot gevolg hebben gehad dat de woning nu op een hoger aantal punten moet worden gewaardeerd. Vh heeft slechts gesteld dat de woning bij aanvang huurovereenkomst al 117 punten waard was. Met de voorgestelde verhoging wordt de maximaal redelijke hp overschreden. Partijen zijn het er over eens dat 2½% een redelijke verhoging is. Volgt hp-vaststelling met veroordeling van vh in kosten.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON