Naheffing servicekosten verhuurder eis bij de rechter, verhuurder niet ontvankelijk.

Kenmerk: CV 10-649
Datum uitspraak: 1 juli 2010
Rechter: A.J.T. Karskens
Instantie: Sector kanton
Winnaar: Huurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Verhuurder eist na 5 jaar nog servicekosten bij de Kantonrechter, de huurder heeft zich hier altijd tegen verzet. De eis van de verhuurder wordt afgewezen, verhuurder had naar Huurcommissie moeten stappen en de termijnen voor deze procedure zijn verlopen, tevens heeft de verhuurder verzuimd jaarafrekeningen te verstrekken.

Samenvatting

Verhuurder vordert de betaling van de schoonmaak kosten die de verhuurder heeft gemaakt over de periode 2001 tot en met 2004 inclusief de rente. Verhuurder is met de huurder overeengekomen op 25 oktober 2001 dat het trappenhuis wordt schoongemaakt door een schoonmaakbedrijf en dat de huurder hier 1/5 deel van betaald.
Op 11 augustus 2005 stuurde de verhuurde de factuur voor de periode 2001 tot en met 2004. Het bedrag bedraagt 204,70 euro, de huurder weigert dit te betalen en verhuurder heeft de wettelijke rente laten ingaan op 7 oktober 2010.

De huurder verweert zich hier tegen. Per brief, d.d. 9 september 2005, heeft huurder al te kennen gegeven de schoonmaakkosten niet te betalen. Huurder heeft nooit een schoonmaker gezien in het trappenhuis. Tevens heeft de verhuurder nagelaten een jaarafrekening op te stellen en is zijn eis nu te laat. De huurder eist daarom dat de verhuurder niet ontvankelijk dient te worden verklaard.

De rechter beoordeeld dat de verhuurder niet het juiste traject heeft belopen. Verhuurder heeft verzuimd jaarafrekening op te stellen binnen 6 maanden na afloop van het kalenderjaar. Waardoor de eist niet geldig is. Tevens heeft de verhuurder de verkeerde procedure gebruikt in servicekosten geschillen dient eerst de Huurcommissie te worden geraadpleegd en heeft de verhuurder pas op 9 februari 2010 een dagvaarding uitgebracht, dit is ruimschoots te laat.
De rechter verklaart en verhuurder niet ontvankelijk, wijst de eis van de verhuurder af en veroordeeld de verhuurder in de proceskosten van het geding.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON