Niet goed huurderschap wegens te weinig betaalde huur / einde huurovereenkomst + ontruiming / dringend eigen gebruik

Kenmerk: CV 04-5347
Datum uitspraak: 25 januari 2005
Rechter: mr. C.L.J.M. de Waal
Instantie: Rechtbank, sector Kanton
Winnaar:

Opnieuw zoeken:

Kern

Samenvatting

De kantonrechter te Amsterdam heeft een huurder veroordeeld tot betaling van te weinig betaalde huur. Ontruiming van het gehuurde is echter afgewezen evenals het einde van de huurovereenkomst.

Verhuurder sluit met huurder huurovereenkomst voor ??n jaar tegen een huurprijs van ? 833, huurprijs en bijkomende kosten tezamen.
Huurder dient verzoek tot splitsing van de huur in en huurverlaging. Niet ontvankelijk verklaard in verzoek wegens niet tijdig betalen van leges.
Verhuurder zegt de huur op, op grond van dringend eigen gebruik.

Verhuurder vordert het gehuurde te ontruimen en ter beschikking te stellen aan verhuurder. Hij voert hiertoe aan dat huurder en verhuurder mondeling hadden afgesproken dat aan het einde van de huurovereenkomst van bepaalde tijd huurder diende te ontruimen.
Voorts voert verhuurder aan dat hij de woning nodig heeft voor dringend eigen gebruik aangezien verhuurder niet beschikt over een eigen woning.
Ook stelt verhuurder dat huurder zich niet als een goed huurder gedraagt door een veel te lage huur te betalen. Verhuurder vordert betaling van ? 3.066 huurachterstand.

De kantonrechter oordeelt dat:
? Het beding dat bij het einde van de tijdelijke huurovereenkomst het gehuurde zal moeten worden ontruimd moet uitdrukkelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Het is niet aannemelijk dat een dergelijk beding mondeling is overeengekomen terwijl de andere bedingen in een schriftelijke overeenkomst zijn vastgelegd.
? Wat betreft het eigen gebruik is als voorwaarde gesteld dat de huurder een andere passende woonruimte kan verkrijgen. In casu is niet gebleken dat er voor huurder een passende woonruimte beschikbaar is, op grond daarvan zal een vordering tot be?indiging van de huur wegens dringend eigen gebruik niet kunnen worden toegewezen.
? Huurder tekort is gekomen in de nakoming van haar betalingsverplichtingen door minder dan de overeengekomen termijn te betalen. Huurder heeft ten onrechte minder betaald aangezien door de huurcommissie of de kantonrechter geen uitspraak is gedaan wat betreft verlaging van de huurprijs.
Huurder heeft echter aangegeven dit bedrag wel heeft gereserveerd en dat zij dit zo nodig direct aan verhuurder zal kunnen voldoen. Daarmee is de kantonrechter van oordeel dat deze tekortkoming onvoldoende grond voor be?indiging van de huur met zich mee brengt.
Wel zal huurder het bedrag van ? 3.066 aan achterstallige huur moeten betalen aan verhuurder.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON