niet terug betaalde borgsom moet worden terugbetaald

Kenmerk: 7209807 CV EXPL 18-20286
Datum uitspraak: 18 maart 2019
Rechter: T.S. Pieters
Instantie: kantonrechtbank
Winnaar: huurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Verhuurder en eigenaar weigeren beiden de borgsom terug te betalen en verwijzen deels naar elkaar.
Kantonrechter komt tot de slotsom dat Millionaire als verhuurder is opgetreden en onverwijld de borgsom aan huurder dient terug te betalen. Eigenaar was ook in het geding betrokken maar vordering jegens haar wordt niet toewijsbaar geacht

Samenvatting

Na goede oplevering wordt de borgsom van 1500 niet teruggestort zonder enige geldige reden. Ook sommatie helpt niet en advocaat moet er aan te pas komen. Voor alle zekerheid verhoogde garantie aangevraagd en toegekend op 18.7.18.
20190405: zaak wordt gewonnen en borgsom moet worden terugbetaald aan huurder door verhuurder

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON