Niet voldaan aan voorwaarden dringend eigen gebruik: Hof wijst vordering verhuurder af

Kenmerk: 200.216.949/01
Datum uitspraak: 19 juni 2018
Rechter: Veldhuijzen van Zanten, M
Instantie: Gerechtshof Amsterdam
Winnaar: huurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Verhuurder is gescheiden en wil zijn woning terug. Het gezin dat daar al een aantal jaar woont kan echter niet zomaar een andere woning vinden. Daarmee wordt niet voldaan aan een voorwaarde voor dringend eigen gebruik. Eerst kantonrechter en nu gerechtshof komen niet toe aan belangenafweging: vordering afgewezen.

Samenvatting

Verhuurder vordert bij de kantonrechter beeindiging van de huurovereenkomst wegens dringend eigen gebruik. Hij stelt dat hij na zijn echtscheiding de woning dringend nodig heeft voor zichzelf. De kantonrechter wijst de vordering af zonder belangenafweging – verhuurder is alleenstaande ouder met een volwassen kind, huurster heeft een gezin met twee jonge kinderen – omdat niet gebleken is dat huurster andere passende woonruimte kan verkrijgen. Tegen deze uitspraak gaat verhuurder in hoger beroep. Het Gerechtshof wijst de vordering af:
– Onvoorziene omstandigheden (BW 6:258) kan op zich ook in huurverhoudingen worden toegepast, maar zullen alleen bij hoge uitzondering leiden tot ontbinding van een huurovereenkomst. Een echtscheiding is daar geen aanleiding voor.
– Voor de stelling dat het beroep op huurbescherming naar redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn is niet onderbouwd en wordt afgewezen.
– Niet is aangetoond dat het gezin passende vervangende huisvesting kan krijgen en daarmee komt ook het Hof niet aan de belangenafweging toe die bij dringend eigen gebruik hoort.
Kortom: de vordering wordt afgewezen en verhuurder wordt in de kosten veroordeeld. Geen kosten voor het fonds.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON