Onderhoudsgebreken

Kenmerk: CV 03-23240
Datum uitspraak: 16 april 2004
Rechter: J.B.A.M. Groenendaal
Instantie: Rechtbank, sector Kanton
Winnaar: Huurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Onderhoudsgebreken uitgesteld waardoor een huurverlaging plaatsvind.

Samenvatting

Huurder 1 huurt de woonruimte op de tweede etalage voor ?280. Huurder 2 huurt de woonruimte op de eerste etalage voor ?350.
Huurders verzoeken de huurcommissie uitspraak te doen over een tijdelijke huurverlaging wegens gebreken. Huurcommissie heeft beslist dat huurder 1 een huurprijs van ?180 dient te betalen en huurder 2 een huurprijs van ?160(gebaseerd op 40% van de maximale redelijke huurprijs).

Verhuurders vorderen de uitspraken van de huurcommissie te vernietigen en te verklaren dat de huurprijs van huurder 1 ?280 bedraagt en van huurder 2 ?380 bedraagt. Huurder hebben volgens verhuurders geweigerd medewerking te verlenen aan de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden. In eerdere procedure zijn afspraken gemaakt over het uitvoeren van werkzaamheden.

De kantonrechter stelt vast dat er op het pand een aanschrijving rust tot het treffen van voorzieningen. De daarin vermelde gebreken zij tot op heden niet opgeheven. Verhuurder erkent dat de onderhoudswerkzaamheden is uitgesteld, wegens persoonlijke omstandigheden. Huurders zijn bereid in goed overleg afspraken te maken m.b.t. de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden. De kantonrechter ziet geen aanleiding om de uitspraak van de huurcommissie te vernietigen.

De kantonrechter beslist:
I Wijst de vordering af;
II stelt de huurprijs van huurder 1 vast op ?180;
III stelt de huurprijs van huurder 2 vast op ?160;
IV veroordeelt verhuurders in de kosten van het geding
V verklaart de veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON