Onderhuur bij afwezigheid – overtreding maar geen ontbinding contract

Kenmerk: CV EXPL 16-2801
Datum uitspraak: 25 juli 2016
Rechter: Mr. De Waal
Instantie: Kantonrechter
Winnaar: Huurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Huurster heeft woning enkele malen onderverhuurd bij haar afwezigheid. Dat mag niet, maar rechtvaardigt geen ontbinding van het contract.

Samenvatting

H heeft tijdens de maanden september tot november de woning zonder winst onderverhuurd aan een vriend van een vriend via facebook. Dat heeft zij ook gemeld bij VH die toegang nodig had tot de woning. Daarop heet VH een detective ingeschakeld en nu kreeg H van advocaat VH een ontruimingsaanzegging. H heeft eerder reeds 3 x bekenden zonder enige vergoeding op haar woning laten logeren terwijl zij niet aanwezig was. Er is echter geen sprake van systematische winstgevende onderverhuur die zo maar ontbinding van de huurovereenkomst tot gevolg zou hebben. De kantonrechter constateert dat inderdaad sprake is van overtreding van de onderhuurbepaling in het contract, maar dat dit incidenteel was en niet met winstoogmerk. Ontbinding van het contract is in dat geval buitenproportioneel, dus die eis wordt afgewezen.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON