onderverhuur wanprestatie, maar niet voldoende voor ontruiming

Kenmerk: CV 13-17082
Datum uitspraak: 1 mei 2014
Rechter: AWJ Ros
Instantie: Rechtbank Amsterdam
Winnaar: Verhuurder

Opnieuw zoeken:

Kern

wanprestatie (kamerverhuur zonder schriftelijke toestemming) niet van voldoende gewicht om ontbinding huurovereenkomst toe te wijzen. Dit mede omdat de gedaagde heeft gehandeld uit sociale motieven en van woekerwinst niet is gebleken. H heeft zelf aangegeven de onderverhuur te beeindigen. AWJ R

Samenvatting

Huurder heeft af en toe inwoners tegen onkostenvergoeding en modnelinge toezegging oude verhuurder dat dit mag. Nieuwe verhuurder dagvaardt met onruimingseis.
Onderverhuur. Aan te nemen is dat de voorgaand vh op de hoogte was van de kamerverhuur. Er is geen sprake van schriftelijke toestemming die de huidige vh tegen zich zou moeten laten gelden. Van schending van het ohverbod kan eerst sprake zijn vanaf eigendomverwerving, terwijl het aantal verhuurde kamers inmiddels is beperkt tot één en H heeft toegezegd na afloop van deze kamerhuur zonder schriftelijke toestemming van vh geen kamers meer te zullen verhuren. Daardoor wanprestatie niet van voldoende gewicht om de gevorderde ontbinding te rechtvaardigen. De ktr. neemt in aanmerking dat van woekerwinst niet is gebleken en dat veeleer valt aan te nemen dat H heeft gehandeld uit sociale motieven.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON