Onderverhuur zolder

Kenmerk: KK 11-1061
Datum uitspraak: 28 december 2011
Rechter: A.W.J.Ros
Instantie: de kantonrechter
Winnaar: Huurder

Opnieuw zoeken:

Kern

VH eist ontruiming van de zolder, volgens verhuurder mag deze niet onderverhuurd zijn.

Samenvatting

VH vordert ontruiming omdat de zolder zonder toestemming onderverhuurd zou zijn. Dit was echter een situatie die al zeker sinds de jaren veertig vorige eeuw zo is en in een toenmalige huurovereenkomst ook was vastgelegd. In recentere huurovereenkomsten is er wel een bepaling opgenomen dat de zolderkamer niet verhuurd mag worden. De rechter oordeelt dat het niet voor de hand ligt om aan te nemen dat een afspraak om niet onder te mogen verhuren ongeveer 20 jaar lang consequent ongemerkt door de hoofverhuurder kan zijn geschonden. Bij deze stand van zaken valt niet uit te sluiten dat bij ondertekening van het (standaard model) huurcontract eenvoudig is vergeten om artikel 7 daarvan -verbod op onderverhuur- te schrappen.

eiser heeft hierna een bodemprocedure gestart: z1221

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON