Oneigenlijke servicekosten worden aangemerkt als onredelijk beding

Kenmerk: 8919933 CV EXPL 20-22182
Datum uitspraak: 16 april 2021
Rechter: I.M. Bliderbeek
Instantie: Kanton
Winnaar: huurder

Opnieuw zoeken:

Kern

De kosten van binnenschilderwerk en van het onderhoudcontract van de CV-installatie kunnen niet via de servicekosten aan de huurder worden doorbelast. Dat zijn geen servicekosten, dat is een onredelijk beding.

Samenvatting

Huurders betalen € 25,00 per maand servicekosten voor het binnenschilderwerk en nog eens € 11,00 per maand voor het periodieke onderhoud van de CV-installatie. Binnenschilderwerk, uitgevoerd vóórdat de huurovereenkomst is ingegaan, kan echter niet aan een huurder worden doorbelast, tenzij de huurder aan de verhuurder opdracht heeft gegeven om het schilderwerk uit te voeren.

Onderhoud van de CV-installatie kan eveneens niet worden doorbelast, omdat het Besluit Kleine Herstellingen regelt dat de huurder alleen verantwoordelijk is voor het ontluchten van de installatie. Onderhoud is voor rekening van de verhuurder. Wel mag de verhuurder 20% van de kosten van het onderhoudscontract aan de huurder doorbelasten als sprake is van 24-uurs service (e.e.a. conform het beleid van de huurcommissie).

Oneigenlijke servicekosten kunnen worden aangemerkt als onredelijk beding. Er geldt dan een verjaringstermijn van vijf jaar. Huurders krijgen daarom de kosten die zij in de afgelopen vijf jaar hebben betaald terug.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON